��� 16 - ����� �

שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
10:00
ב'
0851810301
יסודות ביצירה דיגיטלית ב'
מר בן אריה אהוד
סדנה
10:00-12:00
208 מולטימדיה מכסיקו
ב'
0851623501
תולדות הקולנוע ב'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851653901
מבוא לתסריטאות [1]
מר צפור אסף
שיעור
10:00-12:00
115 פאסטליכט מכסיקו
12:00
אב
0861121001
תחנות בתרבות המערב
ד"ר איתי שניר
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851623501
תולדות הקולנוע ב'
ד"ר חיוטין דן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851653101
מבוא ללימודי טלוויזיה
ד"ר חרל"פ איתי
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
ב'
0851658806
יסודות בבימוי קולנועי ב'
מר הלר גור
סדנה
12:00-14:00
213 מכסיקו
14:00
ב'
0851151601
כתיבת תסריט
גב' טל מעיין
תרגיל
14:00-16:00
209 מכסיקו
ב'
0851623501
תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)
ד"ר חיוטין דן
שיעור
14:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
16:00
ב'
0851654609
קריאה מודרכת וכתיבה אקדמית
מר יודקובסקי אלון
תרגיל
16:00-18:00
ב122 מכסיקו
ב'
0851655401
תרגיל בלימודי טלוויזיה
מר אבידן טל
תרגיל
16:00-18:00
209 מכסיקו
18:00
אב
0851000501
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
20:00
אב
0851000501
בקיאות בסרטים א'
ד"ר אוטין פבלו
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו