מנה 15 - סמסטר א

שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
10:00
א'
0851810201
יסודות ביצירה דיגיטלית א'
מר בן אריה אהוד
סדנה
10:00-12:00
213 מכסיקו
א'
0851652901
מבוא לתולדות הקולנוע-א'
מר אינגבר נחמן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
12:00
אב
0861121001
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
12:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851652901
מבוא לתולדות הקולנוע-א'
מר אינגבר נחמן
שיעור
10:00-14:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851654801
מבע קולנועי
מר אינגבר נחמן
שיעור
12:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00
א'
0851652709
תרגיל בתיאוריות קולנועיות
מר עוזיאל שלמה
תרגיל
14:00-16:00
119 מכסיקו
א'
0851151802
סדנת צילום
מר גולדווסר תום
סדנה
14:00-16:00
208 מכסיקו

א'
0851151902
סדנת עריכה
גב' עוזר איריס
סדנה
14:00-16:00
120 מכסיקו
א'
0851654801
מבע קולנועי
מר אינגבר נחמן
שיעור
12:00-16:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851659108
יסודות בבימוי קולנועי א'
פרופ' גביזון שבתאי
סדנה
14:00-16:00
117 מכסיקו
16:00
א'
0851652401
מבוא לתיאוריות קולנועיות
פרופ' יוסף רז
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
א'
0851621701
יסודות בצילום ועריכה
מר לרנר דן
שיעור
16:00-18:00
115 פאסטליכט מכסיקו
18:00
א'
0851655106
תרגיל במבע קולנועי 1
מר קרבלניק משה
תרגיל
18:00-20:00
212 מכסיקו
אב
0851000501
בקיאות בסרטים
מר נדלר גל
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו
20:00
אב
0851000501
בקיאות בסרטים
מר נדלר גל
קולוק'
18:00-21:00
115 פאסטליכט מכסיקו