שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שו"ת
01 קיקואין
9:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שו"ת
01 קיקואין
10:00
0881350601
קיימות ואקלים העיר
אדר' יורן עמוס
שו"ת
01 קיקואין
11:00
0881350601
קיימות ואקלים העיר
אדר' יורן עמוס
שו"ת
01 קיקואין
12:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב
שיעור
01 קיקואין
0881312602
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל
שו"ת
213 סנרט
13:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב
שיעור
01 קיקואין
0881312602
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל
שו"ת
213 סנרט
14:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שו"ת
01 קיקואין
0881312602
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל
שו"ת
213 סנרט
15:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שו"ת
01 קיקואין
16:00
0881350901
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר פניגר נטע
שיעור
01 קיקואין
17:00
0881350901
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר פניגר נטע
שיעור
01 קיקואין
18:00
19:00
20:00
21:00