שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881350901
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
9:00
0881350901
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881441001
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
10:00
0881430501
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה
שו"ת
203 דן-דוד
0881441001
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
11:00
0881430501
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה
שו"ת
203 דן-דוד
0881441001
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
12:00
0881430101
אקוסטיקה
שיעור
203 דן-דוד
13:00
0881430101
אקוסטיקה
שיעור
203 דן-דוד
14:00
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר מיטלמן גור
שיעור
201 דן-דוד
15:00
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר מיטלמן גור
שיעור
201 דן-דוד
16:00
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר מיטלמן גור
שיעור
201 דן-דוד
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00