שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881350901
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
9:00
0881350901
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881312601
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן
שיעור
213 סנרט
10:00
0881250301
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד
שיעור
01 קיקואין
0881350601
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר פלינט שלומית
שו"ת
01 קיקואין
0881312601
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן
שיעור
213 סנרט
11:00
0881250301
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד
שיעור
01 קיקואין
0881350601
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר פלינט שלומית
שו"ת
01 קיקואין
0881312602
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' שפירא דן
תרגיל
213 סנרט
12:00
0881250301
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד
שיעור
01 קיקואין
13:00
0881250301
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד
שיעור
01 קיקואין
14:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב
שיעור
01 קיקואין
15:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב
שיעור
01 קיקואין
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00