שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
א206 מכסיקו
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
א206 מכסיקו
9:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
א206 מכסיקו
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
א206 מכסיקו
10:00
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881210404
סטודיו ב4
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
206 סנרט
0881330501
רביד
מר בראונר עמי
שיעור
213 סנרט
11:00
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881210404
סטודיו ב4
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
206 סנרט
0881330501
רביד
מר בראונר עמי
שיעור
213 סנרט
12:00
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881210404
סטודיו ב4
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
206 סנרט
0881330502
רביד
מר בראונר עמי
תרגיל
213 סנרט
13:00
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881211304
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
208 סנרט
0881210404
סטודיו ב4
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
206 סנרט
0881250502
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
א205 סנרט
14:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
201 דן-דוד
0881211304
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
208 סנרט
0881210404
סטודיו ב4
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
206 סנרט
0881250502
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
א205 סנרט
15:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
201 דן-דוד
0881211304
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
208 סנרט
0881250502
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
א205 סנרט
16:00
0881210404
סטודיו ב4
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
206 סנרט
17:00
0881210404
סטודיו ב4
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
206 סנרט
18:00
0881210404
סטודיו ב4
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
206 סנרט
19:00
20:00
21:00