שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881131001
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד
שיעור
203 דן-דוד
0881130902
פיזיקה לאדריכלים
שושן יואב
תרגיל
201 דן-דוד
10:00
0881130901
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז
שיעור
006(מלמד) מלמד
0881131001
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד
שיעור
203 דן-דוד
0881210101
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
205 סנרט
0881230501
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי
שיעור
213 סנרט
11:00
0881130901
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז
שיעור
006(מלמד) מלמד
0881240501
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר
שיעור
203 דן-דוד
0881210101
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
205 סנרט
0881230501
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי
שיעור
213 סנרט
12:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
א206 מכסיקו
0881240501
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר
שיעור
203 דן-דוד
0881210101
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
205 סנרט
0881230502
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי
תרגיל
213 סנרט
13:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
א206 מכסיקו
0881240501
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר
שיעור
203 דן-דוד
0881210101
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
205 סנרט
14:00
0881221201
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
203 דן-דוד
0881210101
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
205 סנרט
15:00
0881221201
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
203 דן-דוד
16:00
0881210101
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
205 סנרט
17:00
0881210101
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
205 סנרט
18:00
0881210101
סטודיו ב1
אדר' קיש יונתן,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
205 סנרט
19:00
20:00
21:00