שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881110701
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון
שיעור
01 קיקואין
0881130101
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי
שיעור
01 קיקואין
9:00
0881110701
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון
שיעור
01 קיקואין
0881130101
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי
שיעור
01 קיקואין
10:00
0881110702
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון
סדנה
201 סנרט
0881120701
תולדות אדריכלות א': העת העתיקה
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
01 קיקואין
0881110101
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם,אדר' וכטל דניאל
סדנה
201 סנרט
0881130102
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי
תרגיל
201 סנרט
11:00
0881110702
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון
סדנה
201 סנרט
0881120701
תולדות אדריכלות א': העת העתיקה
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
01 קיקואין
0881110101
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם,אדר' וכטל דניאל
סדנה
201 סנרט
0881130102
תקשורת גרפית א'
אדר' כהן נעמי
תרגיל
201 סנרט
12:00
0861121001
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881110702
הבנת המרחב והבעתו-1
אדר' משה סלומון
סדנה
201 סנרט
0881130401
מתמטיקה לאדריכלים
ד"ר סעד דוד
שו"ת
01 קיקואין
0881110101
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם,אדר' וכטל דניאל
סדנה
201 סנרט
0881121101
מבוא לניתוח יצירות אמנות
ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
13:00
0861121001
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881110303
עיצוב בסיסי א'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
201 סנרט
0881130401
מתמטיקה לאדריכלים
ד"ר סעד דוד
שו"ת
01 קיקואין
0881110101
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם,אדר' וכטל דניאל
סדנה
201 סנרט
0881121101
מבוא לניתוח יצירות אמנות
ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00
0821133101
מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881110303
עיצוב בסיסי א'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
201 סנרט
0881110101
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם,אדר' וכטל דניאל
סדנה
201 סנרט
15:00
0821133101
מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
ד"ר אריה קפיטיקין
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881110303
עיצוב בסיסי א'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
201 סנרט
16:00
0881110101
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם,אדר' וכטל דניאל
סדנה
201 סנרט
17:00
0881110101
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם,אדר' וכטל דניאל
סדנה
201 סנרט
18:00
0881110101
סטודיו א1
ד"ר מוסרי אברהם,אדר' וכטל דניאל
סדנה
201 סנרט
19:00
20:00
21:00