שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881422103
סטודיו טכנולוגי ב'
גב' פרידמן סימון
סדנה
211 סנרט
10:00
0881430501
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה
שו"ת
203 דן-דוד
0881422103
סטודיו טכנולוגי ב'
גב' פרידמן סימון
סדנה
211 סנרט
11:00
0881430501
מבנים 2 ב'
ד"ר גילת רבקה
שו"ת
203 דן-דוד
0881441001
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות
שו"ת
201 דן-דוד
0881422103
סטודיו טכנולוגי ב'
גב' פרידמן סימון
סדנה
211 סנרט
12:00
0881441001
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות
שו"ת
201 דן-דוד
0881422103
סטודיו טכנולוגי ב'
גב' פרידמן סימון
סדנה
211 סנרט
13:00
0881441001
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה ב'
אדר' שפירא רות
שו"ת
201 דן-דוד
14:00
0881430101
אקוסטיקה
ד"ר קלר יולי
שיעור
201 דן-דוד
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
אנג' אהרוני רפאל
שיעור
201 דן-דוד
15:00
0881430101
אקוסטיקה
ד"ר קלר יולי
שיעור
201 דן-דוד
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
אנג' אהרוני רפאל
שיעור
201 דן-דוד
16:00
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
אנג' אהרוני רפאל
שיעור
201 דן-דוד
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00