שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881410001
עיצוב פנים
אדר' כרמון אסתר
סדנה
209 סנרט
10:00
0881410001
עיצוב פנים
אדר' כרמון אסתר
סדנה
209 סנרט
11:00
0881410001
עיצוב פנים
אדר' כרמון אסתר
סדנה
209 סנרט
12:00
0881430201
מבנים 2 א'
ד"ר גילת רבקה
שו"ת
203 דן-דוד
0881450601
מרחבים ירוקים
ד"ר אוסטרליץ נועם
שיעור
203 דן-דוד
0881410001
עיצוב פנים
אדר' כרמון אסתר
סדנה
209 סנרט
13:00
0881430201
מבנים 2 א'
ד"ר גילת רבקה
שו"ת
203 דן-דוד
0881450601
מרחבים ירוקים
ד"ר אוסטרליץ נועם
שיעור
203 דן-דוד
14:00
0881440101
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
15:00
0881440101
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
16:00
0881440101
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
17:00
0881440901
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד,עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעור
203 דן-דוד
18:00
0881440901
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד,עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעור
203 דן-דוד
19:00
0881440901
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד,עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעור
203 דן-דוד
20:00
21:00