שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881440401
סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
201 דן-דוד
0881530101
מבנים 3
ד"ר מוסרי אברהם
שו"ת
203 דן-דוד
10:00
0881440401
סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
201 דן-דוד
0881530101
מבנים 3
ד"ר מוסרי אברהם
שו"ת
203 דן-דוד
11:00
0881440401
סוגיות סביבתיות,חברתיות ופוליטיות בתכנון
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
201 דן-דוד
0881530101
מבנים 3
ד"ר מוסרי אברהם
שו"ת
203 דן-דוד
12:00
0881521301
קדושה ואדריכלות
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
201 דן-דוד
0881530501
מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם
שיעור
203 דן-דוד
13:00
0881521301
קדושה ואדריכלות
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
201 דן-דוד
0881530501
מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם
שיעור
203 דן-דוד
14:00
0881521301
קדושה ואדריכלות
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
201 דן-דוד
15:00
0881521301
קדושה ואדריכלות
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
201 דן-דוד
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00