שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881312601
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' לביא תמיר
שיעור
213 סנרט
10:00
0881250301
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד
שיעור
01 קיקואין
0881312601
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' לביא תמיר
שיעור
213 סנרט
11:00
0881250301
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד
שיעור
01 קיקואין
0881312602
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' לביא תמיר
תרגיל
213 סנרט
12:00
0881250301
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד
שיעור
01 קיקואין
13:00
0881250301
מורפולוגיה
אדר' צינמן דוד
שיעור
01 קיקואין
14:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב
שיעור
01 קיקואין
15:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב
שיעור
01 קיקואין
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00