שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881350501
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
0881312501
סטודיו טכנולוגי א'
אדר' גזית טל
סדנה
209 סנרט
0881211401
עיצוב מידע מורכב
קציר ענת
סדנה
201 דן-דוד
10:00
0881350501
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
0881312501
סטודיו טכנולוגי א'
אדר' גזית טל
סדנה
209 סנרט
0881211401
עיצוב מידע מורכב
קציר ענת
סדנה
201 דן-דוד
0881312801
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
211 מכסיקו
11:00
0881350501
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
0881312501
סטודיו טכנולוגי א'
אדר' גזית טל
סדנה
209 סנרט
0881211401
עיצוב מידע מורכב
קציר ענת
סדנה
201 דן-דוד
0881312801
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
211 מכסיקו
12:00
0881421601
מבוא לתיאוריות ביקורתיות
ד"ר נוימן ערן
שיעור
01 קיקואין
0881312501
סטודיו טכנולוגי א'
אדר' גזית טל
סדנה
209 סנרט
0881312801
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
211 מכסיקו
13:00
0881421601
מבוא לתיאוריות ביקורתיות
ד"ר נוימן ערן
שיעור
01 קיקואין
0881330301
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת
211 מכסיקו
14:00
0881350301
תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו
פרופ' בר-אור אמנון
שיעור
01 קיקואין
0881350601
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר אוסטרליץ נועם
שו"ת
212 מכסיקו
0881330301
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת
211 מכסיקו
15:00
0881350301
תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו
פרופ' בר-אור אמנון
שיעור
01 קיקואין
0881350601
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר אוסטרליץ נועם
שו"ת
212 מכסיקו
0881330301
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת
211 מכסיקו
16:00
0881330301
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת
211 מכסיקו
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00