שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881131001
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד
שיעור
209 מכסיקו
10:00
0881130901
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז
שיעור
006(מלמד) מלמד
0881131001
טכנולוגיות בניה
אדר' יחיאלי אוהד
שיעור
209 מכסיקו
0881210104
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
208 סנרט
11:00
0881130901
פיזיקה לאדריכלים
פרופ' עציון ארז
שיעור
006(מלמד) מלמד
0881240501
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר
שיעור
01 קיקואין
0881210104
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
208 סנרט
12:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
א206 מכסיקו
0881240501
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר
שיעור
01 קיקואין
0881210104
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
208 סנרט
13:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה היסטורית בנויה
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
א206 מכסיקו
0881240501
מבוא לכלכלה עירונית
ד"ר זימון יאיר
שיעור
01 קיקואין
0881210104
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
208 סנרט
0881230503
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי
שיעור
213 סנרט
14:00
0881221201
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
203 דן-דוד
0881210104
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
208 סנרט
0881230503
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי
שיעור
213 סנרט
15:00
0881221201
תולדות אדריכלות ד':תולדות האדר' במאות ה-18 וה-19
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
203 דן-דוד
0881230504
מבוא לתיב"מ
מר בראונר עמי
תרגיל
213 סנרט
16:00
0881210104
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
208 סנרט
0881130903
פיזיקה לאדריכלים
בנשלום נמרוד
תרגיל
203 דן-דוד
17:00
0881210104
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
208 סנרט
18:00
0881210104
סטודיו ב4
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
208 סנרט
19:00
20:00
21:00