שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
א206 מכסיקו
9:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
א206 מכסיקו
10:00
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881210403
סטודיו ב3
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
205 סנרט
0881250401
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל
שיעור
213 סנרט
11:00
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881210403
סטודיו ב3
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
205 סנרט
0881250401
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל
שיעור
213 סנרט
12:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
א206 מכסיקו
0881310603
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
אדר' גזית טל
סדנה
205 סנרט
0881210403
סטודיו ב3
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
205 סנרט
0881250402
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל
תרגיל
213 סנרט
13:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
א206 מכסיקו
0881211303
עיצוב בסיסי ב'
בורשטיין איתמר
סדנה
207 סנרט
0881310603
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
אדר' גזית טל
סדנה
205 סנרט
0881210403
סטודיו ב3
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
205 סנרט
0881250502
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
א205 סנרט
14:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
201 דן-דוד
0881211303
עיצוב בסיסי ב'
בורשטיין איתמר
סדנה
207 סנרט
0881310603
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
אדר' גזית טל
סדנה
205 סנרט
0881210403
סטודיו ב3
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
205 סנרט
0881250502
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
א205 סנרט
15:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
201 דן-דוד
0881211303
עיצוב בסיסי ב'
בורשטיין איתמר
סדנה
207 סנרט
0881310603
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
אדר' גזית טל
סדנה
205 סנרט
0881250502
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
א205 סנרט
16:00
0881210403
סטודיו ב3
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
205 סנרט
17:00
0881210403
סטודיו ב3
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
205 סנרט
18:00
0881210403
סטודיו ב3
אדר' כרמון אסתר,ד"ר מרגלית דנה
סדנה
205 סנרט
19:00
20:00
21:00