שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
א206 מכסיקו
9:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
א206 מכסיקו
10:00
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881211302
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
206 סנרט
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881210402
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן,אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה
207 סנרט
0881250501
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
205 סנרט
11:00
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881211302
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
206 סנרט
0881230301
סטטיקה וחוזק חומרים
לבון קארין
שו"ת
201 דן-דוד
0881210402
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן,אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה
207 סנרט
0881250501
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
205 סנרט
12:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
א206 מכסיקו
0881211302
עיצוב בסיסי ב'
גב' חן שכנאי מיכל
סדנה
206 סנרט
0881310602
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
גב' פרידמן סימון
סדנה
207 סנרט
0881210402
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן,אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה
207 סנרט
0881250501
הבנת המרחב והבעתו-2
אדר' משה סלומון
סדנה
205 סנרט
13:00
0881320701
תולדות אדריכלות ה': אדריכלות במאה ה- 20
ד"ר מרגלית דנה
שיעור
א206 מכסיקו
0881310602
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
גב' פרידמן סימון
סדנה
207 סנרט
0881210402
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן,אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה
207 סנרט
0881250403
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל
שיעור
213 סנרט
14:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
201 דן-דוד
0881310602
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
גב' פרידמן סימון
סדנה
207 סנרט
0881210402
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן,אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה
207 סנרט
0881250403
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל
שיעור
213 סנרט
15:00
0881111301
סקר, תיעוד והערכה לאתר בסביבה ההיסטורי
פרופ' בר-אור אמנון
שו"ת
201 דן-דוד
0881310602
חומרים וחיבורים - פרטי בניין א'
גב' פרידמן סימון
סדנה
207 סנרט
0881250404
מידול תלת מימדי
אדר' אזולאי טל
תרגיל
213 סנרט
16:00
0881210402
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן,אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה
207 סנרט
17:00
0881210402
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן,אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה
207 סנרט
18:00
0881210402
סטודיו ב2
אדר' קיש יונתן,אדר' כרמי אדרי רבקה
סדנה
207 סנרט
19:00
20:00
21:00