שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881140401
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית
שיעור
201 דן-דוד
0881130801
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם
שיעור
203 דן-דוד
0881130201
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי
שיעור
01 קיקואין
9:00
0881111101
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר
שיעור
212 מכסיקו
0881140401
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית
שיעור
201 דן-דוד
0881130801
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם
שיעור
203 דן-דוד
0881130201
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי
שיעור
01 קיקואין
10:00
0881111101
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר
שיעור
212 מכסיקו
0881140804
יסודות בתקשורת חזותית
בן-יהודה עודד
סדנה

0881110404
סטודיו א4
אדר' יחיאלי אוהד,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
204 סנרט
0881130202
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי
תרגיל
203 סנרט
11:00
0881111101
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר
שיעור
212 מכסיקו
0881140804
יסודות בתקשורת חזותית
בן-יהודה עודד
סדנה

0881130803
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם
תרגיל
203 דן-דוד
0881110404
סטודיו א4
אדר' יחיאלי אוהד,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
204 סנרט
0881130202
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי
תרגיל
203 סנרט
12:00
0861121001
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881140804
יסודות בתקשורת חזותית
בן-יהודה עודד
סדנה

0881121701
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
א206 מכסיקו
0881110404
סטודיו א4
אדר' יחיאלי אוהד,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
204 סנרט
0881121201
מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
13:00
0861121001
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881121701
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
א206 מכסיקו
0881110404
סטודיו א4
אדר' יחיאלי אוהד,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
204 סנרט
0881121201
מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00
0881121701
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
א206 מכסיקו
0881110404
סטודיו א4
אדר' יחיאלי אוהד,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
204 סנרט
15:00
0881121701
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
א206 מכסיקו
16:00
0881110404
סטודיו א4
אדר' יחיאלי אוהד,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
204 סנרט
17:00
0881110404
סטודיו א4
אדר' יחיאלי אוהד,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
204 סנרט
18:00
0881110404
סטודיו א4
אדר' יחיאלי אוהד,אדר' הרף ליאונרדו
סדנה
204 סנרט
19:00
20:00
21:00