שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881140401
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית
שיעור
201 דן-דוד
0881130801
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם
שיעור
203 דן-דוד
0881130201
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי
שיעור
01 קיקואין
9:00
0881111101
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר
שיעור
212 מכסיקו
0881140401
מבוא לסוציולוגיה
ד"ר אדלר אירית
שיעור
201 דן-דוד
0881130801
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם
שיעור
203 דן-דוד
0881130201
תקשורת גרפית ב'
אדר' כהן נעמי
שיעור
01 קיקואין
10:00
0881111101
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר
שיעור
212 מכסיקו
0881140801
יסודות בתקשורת חזותית
גב' גז דנה
סדנה
212 מכסיקו
0881130802
מבוא לחשיבה אינטגרטיבית - מדע, הנדסה וטכנולוגיה באדר'
ד"ר מוסרי אברהם
תרגיל
203 דן-דוד
0881110401
סטודיו א1
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
201 סנרט
0881130203
תקשורת גרפית ב'
מר דרור אילן
תרגיל
204 סנרט
11:00
0881111101
מעקב בנין וטכנולוגיות בסיסיות
אדר' כרמון אסתר
שיעור
212 מכסיקו
0881140801
יסודות בתקשורת חזותית
גב' גז דנה
סדנה
212 מכסיקו
0881110401
סטודיו א1
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
201 סנרט
0881130203
תקשורת גרפית ב'
מר דרור אילן
תרגיל
204 סנרט
12:00
0861121001
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881140801
יסודות בתקשורת חזותית
גב' גז דנה
סדנה
212 מכסיקו
0881121701
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
א206 מכסיקו
0881110401
סטודיו א1
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
201 סנרט
0881121201
מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
13:00
0861121001
תחנות בתרבות המערב
ד"ר אונגר הנריך
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
0881121701
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
א206 מכסיקו
0881110401
סטודיו א1
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
201 סנרט
0881121201
מבוא לניתוח יצירות אמנות - מבט על אדריכלות
ד"ר מאירי-דן נעמי
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
14:00
0881121701
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
א206 מכסיקו
0881110401
סטודיו א1
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
201 סנרט
15:00
0881121701
תולדות אדריכלות ב' + ג': מנפילת האמפריה הרומית ועד הברוק
ד"ר בטרמן גרבינ אסתר
שיעור
א206 מכסיקו
16:00
0881110401
סטודיו א1
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
201 סנרט
17:00
0881110401
סטודיו א1
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
201 סנרט
18:00
0881110401
סטודיו א1
אדר' שפירו מוריס,אדר' לרמן סרגיו
סדנה
201 סנרט
19:00
20:00
21:00