שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881350501
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
0881312502
סטודיו טכנולוגי א'
אדר' רובינס דוד
סדנה
210 דה-בוטון
0881312801
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
211 מכסיקו
10:00
0881350501
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
0881312502
סטודיו טכנולוגי א'
אדר' רובינס דוד
סדנה
210 דה-בוטון
0881312801
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
211 מכסיקו
11:00
0881350501
סוגיות ותיאוריות בתכנון עירוני
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
0881312502
סטודיו טכנולוגי א'
אדר' רובינס דוד
סדנה
210 דה-בוטון
0881312801
מבוא לעיצוב עירוני
ד"ר מרגלית טליה
שו"ת
211 מכסיקו
12:00
0881421601
מבוא לתיאוריות ביקורתיות
ד"ר נוימן ערן
שיעור
01 קיקואין
0881312502
סטודיו טכנולוגי א'
אדר' רובינס דוד
סדנה
210 דה-בוטון
0881330301
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת
211 מכסיקו
13:00
0881421601
מבוא לתיאוריות ביקורתיות
ד"ר נוימן ערן
שיעור
01 קיקואין
0881330301
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת
211 מכסיקו
14:00
0881350301
תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו
פרופ' בר-אור אמנון
שיעור
01 קיקואין
0881350601
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר אוסטרליץ נועם
שו"ת
212 מכסיקו
0881330301
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת
211 מכסיקו
15:00
0881350301
תולדות האדריכלות בא"י למן המאה ה-19 ועד ימינו
פרופ' בר-אור אמנון
שיעור
01 קיקואין
0881350601
מימדים בני קיימא באדריכלות עכשווית
ד"ר אוסטרליץ נועם
שו"ת
212 מכסיקו
0881330301
מבנים 1
ד"ר לייבוביץ אדי
שו"ת
211 מכסיקו
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00