שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
9:00
0881312601
חומריות ממוחשבת באדריכלות
אדר' לביא תמיר
שיעור
213 דה-בוטון
10:00
0881350901
תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל במאה ה-20
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
01 קיקואין
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
תרגיל
01 קיקואין
0881312601
חומריות ממוחשבת באדריכלות
אדר' לביא תמיר
שיעור
213 דה-בוטון
11:00
0881350901
תולדות התכנון, הנוף והמרחב בארץ ישראל במאה ה-20
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
01 קיקואין
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
תרגיל
01 קיקואין
0881312602
חומריות ממוחשבת באדריכלות
אדר' לביא תמיר
תרגיל
213 דה-בוטון
12:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר נוימן ערן
שיעור
01 קיקואין
13:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר נוימן ערן
שיעור
01 קיקואין
14:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שיעור
01 קיקואין
15:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שיעור
01 קיקואין
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00