����� �

שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881450601
טכנולוגיות מתקדמות באדריכלות ירוקה
אדר' שליטא חן
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
9:00
0881450601
טכנולוגיות מתקדמות באדריכלות ירוקה
אדר' שליטא חן
שיעור
115 פאסטליכט מכסיקו
10:00
11:00
12:00
13:00
0881440101
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
14:00
0881430201
מבנים 2 א'
ד"ר גילת רבקה
שו"ת
203 דן-דוד
0881440101
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר אולבינסקי אלכסנדר
שיעור
א206 מכסיקו
15:00
0881430201
מבנים 2 א'
ד"ר גילת רבקה
שו"ת
203 דן-דוד
0881440101
תכנון עירוני, תיאוריה ומעשה א'
אדר' שפירא רות
שו"ת
203 דן-דוד
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר אולבינסקי אלכסנדר
שיעור
א206 מכסיקו
16:00
0881440901
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד,עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעור
203 דן-דוד
0881250201
אקלים אנרגיה ובקרת סביבת המבנה
מר אולבינסקי אלכסנדר
שיעור
א206 מכסיקו
17:00
0881440901
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד,עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעור
203 דן-דוד
18:00
0881440901
היבטים משפטיים באדריכלות
השופט הס גלעד,עו"ד מונטיפיורי גילן שרון
שיעור
203 דן-דוד
19:00
20:00
21:00