����� �

שעהיום איום ביום גיום דיום ה
8:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שיעור
01 קיקואין
9:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שיעור
01 קיקואין
0881312601
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל
שו"ת
213 סנרט
0881350501
מבוא לתיאוריות אורבניות
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
10:00
0881350901
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
01 קיקואין
0881312601
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל
שו"ת
213 סנרט
0881350501
מבוא לתיאוריות אורבניות
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
11:00
0881350901
תולדות התיכנון הנוף והמרחב
ד"ר קוזלובסקי רועי
שיעור
01 קיקואין
0881312601
תכנון באמצעות מדיה דיגיטאלית
אדר' עזר טל
שו"ת
213 סנרט
0881350501
מבוא לתיאוריות אורבניות
אדר' גולדמן ענת
שיעור
01 קיקואין
12:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב
שיעור
01 קיקואין
13:00
0881440701
מבוא לתרבות דיגיטאלית באדריכלות
ד"ר שיבר יואב
שיעור
01 קיקואין
0881330301
מבנים 1
ד"ר קוצ'רוב לאוניד
שיעור

14:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שיעור
01 קיקואין
0881330301
מבנים 1
ד"ר קוצ'רוב לאוניד
שיעור

15:00
0881250301
מורפולוגיה
ד"ר אפרת ליברטל
שיעור
01 קיקואין
0881330301
מבנים 1
ד"ר קוצ'רוב לאוניד
שיעור

16:00
0881350601
קיימות ואקלים העיר
ד"ר מורחיים לוסי
שו"ת
01 קיקואין
0881330301
מבנים 1
ד"ר קוצ'רוב לאוניד
שיעור

17:00
0881350601
קיימות ואקלים העיר
ד"ר מורחיים לוסי
שו"ת
01 קיקואין
18:00
19:00
20:00
21:00