מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0555456001אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאיםשיעורה19:00-16:00103כיתות הנדסהד"ר גרייזס אריאל
0555456002אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאיםתרגילה20:00-19:00103כיתות הנדסהמר ירחמיאל משה
0555471201מבוא לנוירו-פרוטזותשיעורב19:00-16:00102כיתות הנדסהד"ר שושניק רונן
0555471202מבוא לנוירו-פרוטזותתרגילב20:00-19:00102כיתות הנדסהד"ר שושניק רונן
0555471601פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק אשיעורג14:00-11:00315רב-תחומידר טולר תמיר
0555471602פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק אתרגילג15:00-14:00315רב-תחומי
0555456101חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגייםשיעורה19:00-16:00008תוכנהד"ר שנער צביקה
0555456102חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגייםתרגילה20:00-19:00008תוכנהמר עזריה לירן
0555471501מבוא להנדסה תוך תאית ו iGEMשיעורא19:00-16:00130וולפסוןדר טולר תמיר
0555471502מבוא להנדסה תוך תאית ו iGEMתרגילא20:00-19:00130וולפסוןמר ברגמן שקד
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510500101משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליותשיעורו12:00-09:00001 ( טאו)וולפסוןפרופ' מלמד בוריס
0510700301כתיבה מדעית באנגליתשיעורד16:00-14:00008תוכנהגב' ברוידו מוניקה
0510700302כתיבה מדעית באנגלית- הדרכה אישיתהדרכה אישית00:00-לא לשיבוץלא נדרשת כיתה
המחלקה להנדסה ביו-רפואית (0553)
0553500001סמינר מחלקתיסמינר00:00-
0553795001סוגיות ביו רפואיות - סמינריון מחקר מתקדםסמינרד19:00-16:00315רב-תחומיד"ר נבו אורי
0553599901פרוייקט (מסלול ללא תיזה) 00:00-
0553799901סמינריון מחקר בהנדסה ביו-רפואיתשיעורא19:00-16:00121שאפלד"ר גבאי תמיר
0553999901עבודת גמר 00:00-
0553537001עקרונות ויישומים של תאי גזע לשימושים רפואייםשיעורב19:00-16:00015שאפלד"ר שהרבני-יוסף אורנה