מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0512470001טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקהשיעורא18:00-15:00001שאפלפרופ' שחם יוסף
0512470002טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקהתרגילא19:00-18:00104תוכנהגב' דותן טלי
0512470003טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקהתרגילה12:00-11:00103תוכנהגב' דותן טלי
0581423101מיקרוסקופיית אלקטרונים בחדירהשיעורג19:00-16:00120וולפסוןפרופ' כהן עמית
0581423102מיקרוסקופיית אלקטרונים בחדירהתרגילה10:00-09:00207כיתות הנדסהמר אוסלנדר אבי
0581437101חומרים במערכות אנרגיהשיעורד18:00-15:00118וולפסוןד"ר רוזן בריאן
0581411201חומרים מרוכביםשיעורב13:00-10:00206כיתות הנדסהד"ר לכמן-סנש נועה
0581423201תכונות פיסיקליות של גבישיםשיעורג15:00-12:00130וולפסוןד"ר גורפמן סמיון
0581432101חומרים מגנטייםשיעורה15:00-12:00101 תוכנהפרופ' כהן עמית
0581432102חומרים מגנטייםתרגילה16:00-15:00101 תוכנהמר באשא אדהם
0581521201מבנה ותפקוד חומרים מורכביםשיעורג19:00-16:00406וולפסוןד"ר לכמן-סנש נועה
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510500101משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליותשיעורו12:00-09:00001 ( טאו)וולפסוןפרופ' מלמד בוריס
0510700301כתיבה מדעית באנגליתשיעורד16:00-14:00008תוכנהגב' ברוידו מוניקה
0510700302כתיבה מדעית באנגלית- הדרכה אישיתהדרכה אישית00:00-לא לשיבוץלא נדרשת כיתה
0540500101שיטות מתמטיות בהנדסהשיעורד19:00-16:00438וולפסוןד"ר טולדו ירון
0581522201תופעות בפני שטח חד-גבישייםשיעורא19:00-16:00438וולפסוןפרופ' גולדפרב אילן
0581500201סמינר משותףסמינרג16:00-15:00134וולפסוןד"ר לכמן-סנש נועה
0581538101חקר כשל הנדסישיעורב20:00-17:00118וולפסוןד"ר לוי עופר
0540620101תורת חומרים מרוכביםשיעורג18:00-15:00101 תוכנהפרופ' חג'-עלי ראמי
0581513101קריסטלוגרפיה בקרני Xשיעורה19:00-16:00118וולפסוןד"ר גורפמן סמיון
0453410501עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיהשיעורג18:00-16:00003שרמןפרופ' גזית אהוד