מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
הנדסת תעשייה וניהול (0571 )
0571180401כלכלה למהנדסי תעשייהשיעורג14:00-11:00103כיתות הנדסהמר עמנואל ג'וזף
0571180402כלכלה למהנדסי תעשייהתרגילד14:00-13:00118וולפסוןמר עמנואל ג'וזף
0571180403כלכלה למהנדסי תעשייהתרגילד13:00-12:00406וולפסוןמר עמנואל ג'וזף
0571211901מבוא למימון וכלכלה הנדסיתשיעורד16:00-13:00020אודיטוריום הנדסהמר רוטשטיין יובל
0571211902מבוא למימון וכלכלה הנדסיתתרגילא13:00-12:00118וולפסוןמר יחזקאל מתן אל
0571211903מבוא למימון וכלכלה הנדסיתתרגילא14:00-13:00118וולפסוןמר יחזקאל מתן אל
0571212001תכנון מערכות בסיסי נתוניםשיעורג10:00-08:00101כיתות הנדסהד"ר שמואלי ארז
0571212002תכנון מערכות בסיסי נתוניםתרגילד10:00-08:00120וולפסוןמר מנדל תמיר
0571212003תכנון מערכות בסיסי נתוניםתרגילד13:00-11:00438וולפסוןמר מנדל תמיר
0571212301הנדסת מערכות מידעשיעורה10:00-08:00102כיתות הנדסהד"ר רבין נטע
0571212302הנדסת מערכות מידעתרגילד13:00-11:00008תוכנהמר לב תומר
0571212303הנדסת מערכות מידעתרגילד10:00-08:00008תוכנהמר לב תומר
0571280301מבוא להסתברותשיעורה13:00-10:00103כיתות הנדסהד"ר ימין דן
0571280302מבוא להסתברותתרגילה16:00-15:00206כיתות הנדסהמר אורנשטיין עידו
0571280303מבוא להסתברותתרגילה15:00-14:00206כיתות הנדסהמר אורנשטיין עידו
0571290101כתיבה טכניתשיעורד20:00-17:00101כיתות הנדסהד"ר שדה ענת
0571312301ניתוח מערכות מלאישיעורב12:00-09:00101כיתות הנדסהפרופ' צור מיכל
0571312302ניתוח מערכות מלאיתרגילד11:30-10:00103תוכנהגב' עובד שי
0571312303ניתוח מערכות מלאיתרגילד13:00-11:30103תוכנהגב' עובד שי
0571313301אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקותשיעורב16:00-13:00102כיתות הנדסהד"ר גורן גורדון
0571313302אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקותתרגילד13:00-11:30206כיתות הנדסהמר ברקן יונתן
0571313303אופטימיזציה ומטה-יוריסטיקותתרגילד11:30-10:00206כיתות הנדסהמר ברקן יונתן
0571313601היבטים קוגניטיביים בהנדסת גורמי אנוששיעורה15:00-12:00001שאפלד"ר שדה ענת
0571410701פרוייקט 1פרויקטב18:00-15:00007שאפלפרופ' בוקצין יוסף
9571410701פרוייקט 1- שעת קבלהפרויקטב19:00-18:00007שאפלפרופ' בוקצין יוסף
0571410701פרוייקט 1פרויקטב18:00-15:00008שאפלפרופ' בוקצין יוסף
9571410701פרוייקט 1- שעת קבלהפרויקטב19:00-18:00008שאפלפרופ' בוקצין יוסף
0571410701פרוייקט 1פרויקטב18:00-15:00009שאפלפרופ' בוקצין יוסף
9571410701פרוייקט 1- שעת קבלהפרויקטב19:00-18:00009שאפלפרופ' בוקצין יוסף
0571410701פרוייקט 1פרויקטב18:00-15:00012שאפלפרופ' בוקצין יוסף
9571407101פרוייקט 1- שעת קבלהפרויקטב19:00-18:00012שאפלפרופ' בוקצין יוסף
0571411701תכן מפעליםשיעורב13:00-11:00438וולפסוןפרופ' בוקצין יוסף
0571411702תכן מפעליםתרגילב14:00-13:00108וולפסוןמר בלוך אלון
0571411703תכן מפעליםתרגילב15:00-14:00108וולפסוןמר בלוך אלון
0571412601מערכות ייצור ממוחשבותשיעורא20:00-18:00008כיתות הנדסהד"ר גרובר אביב
9571412601מערכות ייצור ממוחשבותשיעורא11:00-09:00 ד"ר גרובר אביב
0571413801ניתוח החלטותשיעורה12:00-09:00008כיתות הנדסהפרופ' חנני ערן
0571414501רשתות תקשורת מחשביםשו"תד19:00-16:00103תוכנהמר הירשפרונג רון
0571415201מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM)מעבדהה12:00-09:00455וולפסוןפרופ' בן גל עירד
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
0571415202מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM)מעבדהה15:00-12:00455וולפסוןפרופ' בן גל עירד
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
0571415203מעבדה בייצור משולב מחשב (CIM)מעבדהה18:00-15:00455וולפסוןפרופ' בן גל עירד
גב' יפעת דואק-פינקוביץ
0571417401תיכון וחשיבה המצאתיתשיעורא18:00-16:00101כיתות הנדסהד"ר אל גד עופר
0571417501ניהול משאבי אנוששיעורא16:00-14:00134וולפסוןגב' מילנר ענת
0571480401מימון חברותשיעורד10:00-08:00438וולפסוןרו"ח ליפשיץ משה
0571480402מימון חברותתרגילד14:00-13:00056 אולם הנדסה בסוצשאפלגב' בן-גל שחף
0571480801דיני עסקיםשיעורד16:00-14:00111דן-דודעו"ד בן דב מיכאל
0571311001סימולציהשיעורא13:00-11:00223 (אולם ברגר)גילמןד"ר כספי מור
9571311001סימולציה- שעת קבלהשיעורא14:00-13:00223 (אולם ברגר)גילמןד"ר כספי מור
0571311002סימולציהתרגילה16:30-15:00108וולפסוןגב' תבור שיר
0571311003סימולציהתרגילה18:00-16:30108וולפסוןגב' תבור שיר
0571313401ניטור סטטיסטי וזיהוי אנומליותשיעורב11:00-08:00438וולפסוןפרופ' בן גל עירד
0571313402ניטור סטטיסטי וזיהוי אנומליותתרגילב15:00-14:00315רב-תחומיגב' צמח ליטל
0571313403ניטור סטטיסטי וזיהוי אנומליותתרגילב14:00-13:00315רב-תחומיגב' צמח ליטל
0571313701ניתוח נתונים סטטיסטישיעורב19:00-16:00103כיתות הנדסהפרופ' חמלניצקי יבגני
0571313702ניתוח נתונים סטטיסטיתרגילה16:00-15:00120וולפסוןמר נעים אור
0571313703ניתוח נתונים סטטיסטיתרגילה17:40-16:40206כיתות הנדסהמר נעים אור
0571417701מערכות לניהול קשרי לקוחות CRMשיעורד12:00-10:00134וולפסוןמר עסיס אבי
0571417702מערכות לניהול קשרי לקוחות CRMתרגילד13:00-12:00108וולפסוןמר עסיס אבי