מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0365443601תורת התוריםשיעורה19:00-16:00008שרייברפרופ' יחיאלי אורי
0365443601תורת התוריםשיעורה19:00-16:00008שרייברפרופ' יחיאלי אורי
0365324701רגרסיהשיעורא19:00-16:00006שרייברפרופ' יקותיאלי דניאל
0572536201אינטראקציה אדם-רובוטשיעורה20:00-18:00207כיתות הנדסהד"ר גורן גורדון
0510610101תורת האינפורמציה (1)שיעורב19:00-16:00130וולפסוןפרופ' זמיר רם
0510620501למידת מכונה סטטיסטיתשיעורא18:00-15:00134וולפסוןפרופ' בורשטיין דוד
0510700301כתיבה מדעית באנגליתשיעורד18:00-16:00002וובגב' ברוידו מוניקה
0510700302כתיבה מדעית באנגלית- הדרכה אישיתהדרכה אישית00:00-לא לשיבוץלא נדרשת כיתהגב' ברוידו מוניקה
0510740401תורת הלמידה החישוביתשיעורב19:00-17:00206כיתות הנדסהפרופ' גולדרייך רון דנה
0540661001אופטימיזציה מרובות מטרותשיעורב20:00-17:00134וולפסוןד"ר מושיוב עמירם
0572511001אופטימיזציה שימושית למהנדסיםשיעורד18:00-15:00001 ( טאו)וולפסוןד"ר רביב טל
0572511201יישומי תורת האינפורמציהשיעורא20:00-18:00118וולפסוןפרופ' בן גל עירד
0572511301חשיבה ויצירתיותשיעורב19:00-17:00118וולפסוןפרופ' קרייטלר שולמית
0572512001פרטיות מידעשיעורא18:00-16:00103תוכנהד"ר טוך ערן
0572520101מערכות דינאמיותשיעורד20:00-18:00207כיתות הנדסהפרופ' חמלניצקי יבגני
0572535101קבלת החלטות בתנאי אי וודאותשיעורב17:00-15:00406וולפסוןפרופ' חנני ערן
0572513901מבוא למדעי הנתוניםשיעורג20:00-18:00207כיתות הנדסהד"ר ששון אילן
0572512201ויזואליזציה של נתוניםשיעורג18:00-16:00056 אולם הנדסה בסוצשאפלפרופ' יואכים מאיר
0572599901פרוייקט (מסלול ללא תיזה) 00:00-
0572999901עבודת גמר 00:00-