מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםשעותחדרבנייןמרצים
0351220601קוונטים וקשר כימישיעורא14:00-12:00005אולם דאךפרופ' הוד עודד
0351220601קוונטים וקשר כימישיעורא17:00-16:00005אולם דאךפרופ' הוד עודד
0351220601קוונטים וקשר כימישיעורג17:00-15:00005אולם דאךפרופ' הוד עודד
0351220603קוונטים וקשר כימיתרגילב10:00-08:00204פיזיקה שנקרמר בראון נעם
0351230501כימיה אורגנית 2שיעורא16:00-14:00005אולם דאךפרופ' שבת דורון
0351230501כימיה אורגנית 2שיעורג10:00-08:00005אולם דאךפרופ' שבת דורון
0351230502כימיה אורגנית 2תרגילב11:00-10:00111אורנשטייןמר חנניה ניר
0351230503כימיה אורגנית 2תרגילג11:00-10:00111אורנשטייןמר חנניה ניר
0351182501קינטיקהשיעורה14:00-12:00005אולם דאךפרופ' מרקוביץ גיל
0351182504קינטיקהתרגילד16:00-15:00111אורנשטייןמר אדמון תמיר
0351182505קינטיקהתרגילד17:00-16:00111אורנשטייןמר אדמון תמיר
0351110801מעבדה בכימיה 1מעבדהא15:00-08:00211כימיה-שנקרפרופ' בר-אלי קדמה
0351110802מעבדה בכימיה 1מעבדהב15:00-08:00211כימיה-שנקרפרופ' גולודניצקי דינה
0351110901מבוא לכימיה אורגניתשיעורה10:00-08:00001דן-דודפרופ' פורטנוי משה
0351110904מבוא לכימיה אורגניתתרגילד16:00-15:00103תוכנהמר גנאים סאמר
0351110905מבוא לכימיה אורגניתתרגילד17:00-16:00007 (הולצבלט)הולצבלטגב' טניס רוזאן
0509219201כתיבה טכנית באנגליתשיעורד17:00-15:00106תוכנהד"ר רוזן בריאן
0555240701מכניקת המוצקיםשיעורב15:00-13:00103כיתות הנדסהד"ר לסמן איילת
0555240701מכניקת המוצקיםשיעורה13:00-12:00102 רוזנבלטתוכנהד"ר לסמן איילת
0555240702מכניקת המוצקיםתרגילה14:00-13:00205כיתות הנדסהמר סופר רותם
0555240703מכניקת המוצקיםתרגילה15:00-14:00205כיתות הנדסהמר סופר רותם
מדע והנדסה של חומרים וכימיה
0581111101מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכניתשיעורג11:00-08:00134וולפסוןד"ר לכמן-סנש נועה
0581111102מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכניתתרגילד14:00-13:00118וולפסוןגב מלכי מעיין
0581111103מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכניתתרגילד18:00-17:00118וולפסוןגב מלכי מעיין
9581111103מבוא למדע והנדסת חומרים להנדסה מכניתתרגילד17:00-16:00 גב מלכי מעיין
0581312201מבוא למדע חישובי בחומריםשיעורג19:00-16:00118וולפסוןד"ר דיאגז לופז אוסבלדו
0581312202מבוא למדע חישובי בחומריםתרגילב10:00-08:00008תוכנהמר המו אלירן
0581312301דיפוזיה במוצקיםשיעורב12:00-10:00206כיתות הנדסהד"ר גז ריצ'רד
0581312302דיפוזיה במוצקיםתרגילב16:00-15:00406וולפסוןמר ויזל רועי
0581318101התנהגות מכנית של חומריםשיעורד15:00-12:00134וולפסוןפרופ' גולדפרב אילן
0581318102התנהגות מכנית של חומריםתרגילג15:00-14:00120וולפסוןמר דסקלו מתן
0581333101מפגשי מדע וטכנולוגיה 2סדנה00:00-
0581341101קריאה מודרכת 2ק"מ00:00-
0581329401חניכה אישית 2הדרכה אישית00:00-
0581411101חומרים מרוכבים 2שו"תג17:00-14:00008כיתות הנדסהפרופ' וינברג אמוץ
0581411401תהליכי עיבוד וייצור חומרים 2שיעורג12:00-09:00205כיתות הנדסהד"ר ישמח אריאל
0581411501בחירת חומריםשיעורא12:00-09:00103תוכנהד"ר גולן עוז
0581413201מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבניתשיעורה19:00-16:00134וולפסוןד"ר גורפמן סמיון
גב ורטייהם ליאור
0581411601פרוייקט מתקדם בהנדסת חומריםפרויקט00:00-לא לשיבוץלא נדרשת כיתהד"ר לכמן-סנש נועה