-סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרציםהערה
תואר שני
בית הספר לכלכלה
מערכת שעות - תשפ"ב - סמסטר א'
קורסי חובה
א'1011411101תאוריה מיקרו כלכליתשו"תא09:0012:00001 ברגלספרופ' נאמן צבי
א'1011411102תאוריה מיקרו כלכליתשו"תג09:0012:00001 ברגלספרופ' נאמן צבי
א'1011410701תאוריה מאקרו כלכלית א'שיעורג14:0017:00001 ברגלסד"ר סטי עופר
מי שלמד את הקורס "תאוריה מאקרו כלכלית ב'"לפני תשפ"א מנוע מלל
א'1011410702תאוריה מאקרו כלכלית א'**תרגילג17:0019:00001 ברגלסגב' גת דינה
מי שלמד את הקורס "תאוריה מאקרו כלכלית ב'"לפני תשפ"א מנוע מלל
מי שלמד את הקורס "תאוריה מאקרו כלכלית ב'"לפני תשפ"א מנוע מלל
א'1011420201אקונומטריקה א'שו"תא14:0018:00001 ברגלסד"ר שלוסר אנליה
ד"ר ספורטא איתי
א'1011442000סמינר מחקרי לתלמידי מוסמך בכלכלהסמינרא12:0014:00 ד"ר וייס דוד
פעם בשבועיים
קורסי בחירה
א'1011468601החלטות בתנאי אי ודאותשו"תא14:0016:00101 ברגלספרופ' גלבוע יצחק
א'1011442101יישומי למידת מכונה במחקר כלכלי**שו"תד08:0008:45זום -מר מייק יעקב
•הקלטות לא מקוונות
א'1011442101יישומי למידת מכונה במחקר כלכלי**שו"תד16:3018:00זום -מר מייק יעקב
•יתקיים בזום. תלמידים שלמדו את הקורס עם ד"ר דן זלצר או את ה
א'1011442301מיקרו כלכלה יישומיתשו"תג09:0011:00101 ברגלספרופ' ברגמן נתאי
א'1011442201אי שוויון כלכלישו"תג16:0019:00101 ברגלסד"ר דניאלי אורן
א'1011462001נושאים בהיסטוריה כלכליתשו"תד18:0021:00001 ברגלספרופ' מוקיר יואל
מפגש 3/11
א'1011462001נושאים בהיסטוריה כלכליתשו"תא18:0021:00001 ברגלספרופ' מוקיר יואל
מפגש 7/11
א'1011462001נושאים בהיסטוריה כלכליתשו"תה18:0021:00001 ברגלספרופ' מוקיר יואל
מפגש 11/11
א'1011462001נושאים בהיסטוריה כלכליתשו"תא18:0021:00001 ברגלספרופ' מוקיר יואל
מפגש 14/11
•הקורס יתקיים בתאריכים: 3-14/11/21
סדנאות
א'1011500001סדנת דוקטורנטים**סדנהה12:0014:00101 ברגלסד"ר שלוסר אנליה
• הסדנה מיועדת לתלמידי דוקטורט בלבד
א'1011510801סדנה בתאוריה כלכליתסדנהד14:0016:00101 ברגלסד"ר בירד דניאל
א'1011510101סדנה בכלכלה יישומיתסדנהב14:0016:00101 ברגלספרופ' ישיב ערן
ד"ר דניאלי אורן
א'1011463201סמינר אסטרטגיה וכלכלת עסקים בפקולטה לניהולסדנהד12:0014:00