סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
סמסטר ב'
ב'0608116601היה הייתה: מבוא להיסטוריה ומגדרשיעורג12:0014:00001 רוזנברגד"ר אביטל דוידוביץ'-אשד
ב'0608117701כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטישיעורג10:0012:00326 גילמןד"ר פפרמן טליה
קורסי בחירה
ב'1041261401רפואה וחברהשו"תא16:0018:30 פרופ' מזרחי ניסים
ב'0680212901יונה וולך - השירה הישראלית לפניה ואחריהשיעורג12:0014:00317 גילמןד"ר דנה אולמרט
ב'0608118801'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשיםשיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר רוני הלפרן
ב'0607543001מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחישיעורג18:0020:00280 גילמןד"ר משעלי יעל
• שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
ב'0607542801כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראלשיעורה18:0020:00280 גילמןד"ר משעלי יעל
• שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' ו-ג' לתואר ראשון
ב'1110435901מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תאוריות מגדריותשיעורב10:0012:00 ד"ר שילה גיא
ב'1110442101טיפול קבוצתי בגברים בדגש פוליטי-חברתישיעורד12:0014:00128 שאפלמר אשמן תמיר