סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
חטיבה ללימודי מגדר
סמסטר א'
קורסי חובה
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםשיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר מירי רוזמרין
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלשיעורה10:0012:00282 גילמןפרופ' דפנה הקר
א'0608330201קוויר באופן פמיניסטישיעורג18:0020:00מקוון -ד"ר משעלי יעל
• לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי"
• לא פתוח למי שלמדו קורס או סמינר "קוויר באופן פמיניסטי"
• לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"
קורסי בחירה
ב'1071232801"כחול זה צבע של בנים?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדרשיעורג10:0012:00 פרופ' יואל דפנה
א'0821665901גופניות ומיניות ביצירתו של פיטר פול רובנסשיעורה10:0012:00 ד"ר שרה בנינגה
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתשיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר טל דקל
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרשיעורג12:0014:00 ד"ר אפי זיו
א'0608360601נשים בפוליטיקה - בין האישי לפוליטישיעורד10:0012:00מקוון -גב' אסתי רידר אינדורסקי
א'0608115501מגדר וארגוניםשיעורג16:0018:00001 רוזנברגד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
א'0662260801רטוריקה של הגוףשיעורב10:0012:00מקוון -ד''ר שרון אביטל
א'0680100501מזשיר: מונחי יסוד בשירהשיעורג10:0012:00 ד"ר דנה אולמרט
א'0680111201התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה-20שיעורג12:0014:00 פרופ' מיכאל גלוזמן
א'0680214501גולדברג כמסאיתשיעורד10:0012:00מקוון -ד"ר דינה ברדיצ'בסקי
א'0680321901מבוא לנרטולוגיה פוליטיתשיעורא16:0018:00מקוון -ד"ר חן אדלסבורג
א'0680830801ספרות יידיששיעורה12:0014:00מקוון -ד"ר חנה פולין-גלאי