סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
שנה"ל תש"פ
החוג למדעי המדינה
א'1031384101מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829שיעורד16:0019:00 פרופ' קוצ'ין מיכאל
ב'1031368701בית המשפט העליון האמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשיםשיעורב09:0012:00 ד"ר זומר אודי
א'1031368801Civil Rights and Liberties in American Democracy in the Afteשיעורה12:0015:00 ד"ר זומר אודי
א'1031369101מהוליווד לוושינגטון-הפוליטיקה האמריקאית בראי הקולנוע והטלוויסמינרב10:0014:00 ד"ר שומר יעל
ב'1031393301American Pollitical Thoughtפרו"סב12:0014:00425 נפתליד"ר קופר ג'ולי
ב'1031395801משפט, ממשל וחוקה: אתגרים בדמוקרטיה המודרניתסמינרג10:0014:00 ד"ר זומר אודי
החוג להיסטוריה כללית
א'0621197301להתחיל מחדש: ארצות הברית, 1980-1865שו"תג16:0018:00מקוון -ד"ר פרומר יואב
א'0621197301להתחיל מחדש: ארצות הברית, 1980-1865שו"תא16:0018:00מקוון -ד"ר פרומר יואב
א'0621803101סוגיות בהיסטוריה האמריקאיתסמינרא18:0020:00מקוון -פרופ' מיכאל זכים
ב'0621197201חברה, משטר ותרבות באמריקה, 1877-1492שו"תב12:0014:00305 גילמןפרופ' מיכאל זכים
ב'0645200101סדר, אי-סדר ואנרכיה: חברה, פוליטיקה ואידיאולוגיה בעבר ובהווהשו"תא16:0018:00 ד"ר אחמד אגברייה
החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים
א'0626150001מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Cultureשיעורב14:0016:00מקוון -ד"ר ספנסר מוריסון
ב'1662222401Identity in American Poetryשיעורא12:0014:00107 רוזנברגד"ר דרה ברנאט
א'0626236801American Modernismשיעורא10:0012:00מקוון -ד"ר ניר עברון
ב'0626501201Cold War American Literature and Cultureשיעורד10:0012:00205 רוזנברגד"ר ספנסר מוריסון
א'0626242201Drama and Creative Writingשיעורג10:0012:00 ד"ר נועם גיל
ב'0626255901The American Novel of Manners in Three Acts: Howellsשיעורד14:0016:00102 וובד"ר ניר עברון
ב'1662236301Poets Respond to Americaשיעורג12:0014:00280 גילמןד"ר דרה ברנאט
ב'0680319501Jewish American Literatureשיעורב14:0016:00449 גילמןד"ר חנה פולין-גלאי
א'0626314101Apocalypse and Dystopia in American Cultureסמינרה10:0012:00מקוון -ד"ר ספנסר מוריסון
א'0626380301African American Literatureסמינרא12:0014:00מקוון -ד"ר סוניה וינר
א'0626151101מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studiesשיעורג12:0014:00001 וובד"ר פרומר יואב
ב'0626237701Marriage At the Turn of the Twentieth Centuryשיעורג10:0012:00102 וובד"ר דלית אלפרוביץ
א'0626271101ארה"ב במזרח התיכוןשיעורד10:0012:00מקוון -ד"ר נעם כוכבי
ב'0626268201Visual History of the United Statesשיעורד14:0016:00205 רוזנברגד"ר איילת כרמי
ב'0626381201Whiteness & the Study of American Literatureסמינרד10:0012:00105 וובד"ר טיילור ג'ונסון
ב'0621328001תולדות המכונהסמינרב16:0018:00320 ע"ש אלקוב גילמןפרופ' מיכאל זכים
א'1843062101סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאיתשיעורד10:0012:00 ד"ר אלחנתי משה
הפקולטה למשפטים
א'1411751701ממשל תאגידי: היבטים תיאורטיים ופרקטייםפרו"סד18:0020:00 ד"ר קסטיאל יעקב
הפקולטה לאמנויות
א'0821647401Made to be Seen: צילום וגזע באמריקהשיעורג10:0012:00211 מכסיקוד"ר איילת כרמי
א'0821668301Postwar: Art After the A-Bomb, 1945-1968שיעורא12:0014:00212 מכסיקוד"ר רייצ'ל פרי
ב'0851512201ז'אנר המערבון: מג'ון פורד ועד קוונטין טרנטינוסמינרב10:0014:00119 מכסיקוד"ר חיוטין דן
א'0821647401Made to be Seen: צילום וגזע באמריקהשיעורג10:0012:00211 מכסיקוד"ר איילת כרמי
א'0607540201חיות בסרטשיעורה10:0012:00001 וובד"ר רוני הלפרן
החוג לספרות
ב'0680319501Jewish American Literatureשיעורב14:0016:00449 גילמןד"ר חנה פולין-גלאי
התוכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW
א'0626381301Women's Rights in America, 1920-2020סמינרג18:0020:00מקוון -ד"ר עינב ברקוביץ פוקס
הפקולטה למשפטים