סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
שנה א'-שיעורי חובה
א'1071110201מבוא למדעי הפסיכולוגיהשיעורה08:3010:00 פרופ' יובל גלית
א'1071110401שעות ניסוי לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
א'1071111601סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'שיעורב14:0015:30101 נפתליד"ר קציר מעיין
א'1071111602סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'**שיעורב10:1511:45223 (אולם ברגר) גילמןד"ר קציר מעיין
•מומלץ לבחור באותו מספר מתרגל בשני הסמסטרים
א'1071111603סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג10:0012:00205 נפתליגב' טאוב קרן
א'1071111630סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילה10:0012:00109 דן-דודגב' שיר ירדן
א'1071111604סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג12:0014:00207 נפתלימר עמרם רן
א'1071111605סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג14:0016:00207 נפתלימר עמרם רן
א'1071111606סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד10:0012:00109 דן-דודגב' שמס יעל
א'1071111607סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד12:0014:00109 דן-דודגב' שמס יעל
א'1071111608סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד14:0016:00109 דן-דודגב' באור סתיו
א'1071111609סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד14:0016:00105 נפתליגב' טאוב קרן
א'1071111631סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד16:0018:00109 דן-דודגב' באור סתיו
א'1071111632סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד16:0018:00105 נפתליגב' שן נועה
א'1071111610סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילה12:0014:00008 ברגלסגב' שמס יעל
א'1071111611סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג12:0014:00205 נפתליגב' טאוב קרן
א'1071111612סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג16:0018:00103 נפתליגב' שיר ירדן
א'1071111613סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג14:0016:00103 נפתליגב' שיר ירדן
א'1071111614סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד10:0012:00205 נפתליגב' שן נועה
ב'1071111701סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'שיעורא08:3010:00223 (אולם ברגר) גילמןד"ר פרדקין יצחק
ב'1071111702סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'שיעורב08:3010:00101 נפתליד"ר פרדקין יצחק
ב'1071111703סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג10:0012:00208 נפתליגב' טאוב קרן
ב'1071111704סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג12:0014:00208 נפתליגב' טאוב קרן
ב'1071111705סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג10:0012:00205 נפתליגב' שיר ירדן
ב'1071111706סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג14:0016:00205 נפתליגב' שיר ירדן
ב'1071111731סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד10:0012:00208 נפתליגב' שמס יעל
ב'1071111707סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד12:0014:00208 נפתליגב' שן נועה
ב'1071111708סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד12:0014:00204 נפתליגב' שיר ירדן
ב'1071111709סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד14:0016:00204 נפתליגב' באור סתיו
ב'1071111732סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד10:0012:00204 נפתליגב' טאוב קרן
ב'1071111730סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילה10:0012:00109 דן-דודגב' שן נועה
ב'1071111710סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילה14:0016:00206 נפתליגב' שמס יעל
ב'1071111711סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד10:0012:00109 דן-דודגב' באור סתיו
ב'1071111712סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג10:0012:00109 דן-דודמר עמרם רן
ב'1071111713סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילג14:0016:00109 דן-דודמר עמרם רן
ב'1071111714סטטיסטיקה לפסיכולוגיםתרגילד14:0016:00105 נפתליגב' שמס יעל
א'1071112101פסיכולוגיה פיזיולוגית א'שיעורד08:3010:00223 (אולם ברגר) גילמןפרופ' מוכמל רועי
ב'1071112201פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'שיעורא10:0012:00223 (אולם ברגר) גילמןפרופ' בן-אליהו שמגר
ב'1071112301מבוא לתורות האישיותשיעורד16:0018:00223 (אולם ברגר) גילמןפרופ' שפס גל
ב'1071290401מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתשיעורג08:3010:00223 (אולם ברגר) גילמןד"ר ליעד מודריק
ב'1071290402מבוא לפסיכולוגיה התפתחותיתשיעורג12:0014:00101 נפתליד"ר ליעד מודריק
שנה ב'-שיעורי חובה
א'1071210301שיטות מחקר בפסיכולוגיה**שיעורד10:0012:00101 נפתליפרופ' בר ענן יואב
א'1071210302שיטות מחקר בפסיכולוגיה**שיעורד12:0014:00101 נפתליפרופ' בר ענן יואב
•דרישות קדם: סטטיסטיקה א'
ב'1071210901פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגיל לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' ברק שגב
ב'1071210902פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילא08:3010:00105 נפתליגב' אביצור אליענה
ב'1071210903פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילא10:0012:00105 נפתליגב' אביצור אליענה
ב'1071210904פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילג08:3010:00105 נפתליגב בן-יהודה רותם
ב'1071210905פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילג12:0014:00105 נפתליגב' רחמים נופר
ב'1071210906פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילד08:3010:00105 נפתליגב פסין-מיכאל גלי
ב'1071210907פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילד12:0014:00105 נפתליגב בן-יהודה רותם
ב'1071210908פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילד14:0016:00110 נפתליגב' צ'ביק מעיין
ב'1071210909פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילד10:0012:00105 נפתליגב' רחמים נופר
ב'1071210910פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילג10:0012:00106 נפתלימר גריפלד גיא
ב'1071210911פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילד12:0014:00214 שרתמר לוביאניקר ניצן
ב'1071210912פסיכולגיה ניסויית : התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילג12:0014:00106 נפתלימר גריפלד גיא
ב'1071210913פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילה10:0012:00205 נפתליגב' ניר אריאל
ב'1071210914פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילה12:0014:00205 נפתליגב' ניר אריאל
ב'1071210915פסיכולוגיה ניסויית: התנסות במחקר וכתיבה מדעיתתרגילג08:3010:00106 נפתליגברת שמיר אמיליה
א'1071211401ניתוח שונות ויישומי מחשבשיעורב10:0012:00101 נפתליפרופ' גושן גוטשטין י
א'1071211402ניתוח שונות ויישומי מחשבשיעורב16:0018:00201 נפתליפרופ' גושן גוטשטין י
•קבוצות תרגיל:
א'1071211403ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילג08:0010:00318 נפתליגב' אביצור אליענה
א'1071211404ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילג10:0012:00318 נפתליגב' אביצור אליענה
א'1071211405ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילג12:0014:00318 נפתליגב לוי אדוה
א'1071211406ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילג14:0016:00מ005 נפתליגב קינן ספיר
א'1071211407ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילג16:0018:00318 נפתליגב קינן ספיר
א'1071211408ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילג16:0018:00315 נפתליגב לוי אדוה
א'1071211409ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילד12:0014:00מ005 נפתליגב' סאסי מור
א'1071211410ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילד14:0016:00318 נפתליגב' סאסי מור
א'1071211411ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילד16:0018:00318 נפתלימר ירון אלון
א'1071211412ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילה10:0012:00318 נפתלימר גליקמן משה
א'1071211413ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילה12:0014:00318 נפתלימר גליקמן משה
א'1071211414ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילה14:0016:00318 נפתליגב' גור אריה ענבל
א'1071211415ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילג14:0016:00318 נפתליגב לוי אדוה
א'1071211416ניתוח שונות ויישומי מחשבתרגילה12:0014:00מ005 נפתליגב' גור אריה ענבל
א'1071281501פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישישיעורג08:3010:00001 נפתליפרופ' ליברמן נירה
ד"ר ישורון יערה
א'1071281502פסיכולוגיה חברתית: מהאישי לבינאישישיעורג10:0012:00001 נפתליפרופ' ליברמן נירה
ד"ר ישורון יערה
א'1071290701מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתשיעורג12:0014:00001 נפתליפרופ' לוריא רועי
א'1071290702מבוא לפסיכולוגיה קוגניטיביתשיעורה10:0012:00001 נפתליפרופ' לוריא רועי
ב'1071290901תפיסה ופסיכופיזיקהשיעורג10:0012:00001 נפתליגב מימון נטע
ב'1071290902תפיסה ופסיכופיזיקהשיעורג12:0014:00001 נפתליגב מימון נטע
שנה ג'- שיעורי חובה
א'1071291101למידה-התניה קלאסית ואופרנטית:תופעות בסיסיות וניתוח תאורטישיעורא10:0012:00001 נפתליפרופ' ברק שגב
א'1071310901מבוא לפסיכופתולוגיהשיעורב08:3010:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר לזרוב עמית
ב'1071281601פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתישיעורד10:0012:00003 זאב סגל נפתליפרופ' שנבל נורית
ב'1071281602פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתישיעורד16:0018:00003 זאב סגל נפתליפרופ' שנבל נורית
ב'1071366301מקורות היסטוריים ופילוסופיים של מדעי הפסיכולוגיהשיעורב10:0012:00115 פאסטליכט מכסיקוד"ר אורן אלה
סמינרים אמפיריים
א'1071360901התמודדות הורים ומורים עם ADHD ובעיות התנהגות של ילדיםסמינרב12:3014:00206 נפתליד"ר שור ספיר אירית
ב'1071360901התמודדות הורים ומורים עם ADHD ובעיות התנהגות של ילדים ב12:3014:00420 נפתליד"ר שור ספיר אירית
•תנאי הכרחי להשתתפות בסמינר הוא השתתפות בהכשרה מקדימה
• בתאריכים 1/11/19 ו- 8/11/19
א'1071355701מח, התנהגות ומערכת חיסוניתסמינרג18:0020:00422 נפתליפרופ' בן-אליהו שמגר
ב'1071355701מח, התנהגות ומערכת חיסונית לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' בן-אליהו שמגר
א'1071362301מובן, משמעות וחשיבה סימליתסמינרב16:0018:00205 נפתליפרופ' קרייטלר שולמית
ב'1071362301מובן, משמעות וחשיבה סימלית ב14:0016:00315 נפתליפרופ' קרייטלר שולמית
א'1071365101איך אנחנו מזהים אנשים?סמינרה14:0016:00420 נפתליפרופ' יובל גלית
ב'1071365101איך אנחנו מזהים אנשים? לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' יובל גלית
א'1071366701נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**סמינרה12:0014:00425 נפתליפרופ' ברק שגב
ב'1071366701נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול** לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' ברק שגב
• העבודה הסופית בסמינר היא עבודה תיאורטית
א'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידהסמינרד14:0016:00426 נפתליפרופ' מוכמל רועי
ב'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' מוכמל רועי
א'1071366801היבטים פסיכולוגיים של אי שוויון חברתי:מהמעבדה לעולם האמיתיסמינרד12:0014:00008 ברגלספרופ' שנבל נורית
ב'1071366801היבטים פסיכולוגיים של אי שוויון חברתי: מהמעבדה לעולם האמיתי לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' שנבל נורית
א'1071590001עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוניסמינרה12:0014:00109 דן-דודד"ר ליעד מודריק
ב'1071590001עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוניסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהד"ר ליעד מודריק
א'1071477001מודעות וקשבסמינרה12:0014:00420 נפתליפרופ' לאמי דומיניק
ב'1071477001מודעות וקשבסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' לאמי דומיניק
א'1071366001ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולתסמינרג16:0018:00203 נפתליפרופ' בר ענן יואב
ב'1071366001ערך עצמי, גזענות וסקסיזם: שיפוט אוטומטי של העצמי והזולתסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' בר ענן יואב
א'1071365801היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות**סמינרא14:0016:00205 נפתליד"ר ברק בועז
ב'1071365801היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות** לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהד"ר ברק בועז
•דרישת קדם:קורס בגנטיקה (ניתן ללמוד במקביל לסמינר)
א'1071365901עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשרסמינרד12:0014:00204 נפתליד"ר ישורון יערה
ב'1071365901עולם אובייקטיבי, תפיסה סובייקטיבית: ייצוג מוחי תלוי הקשר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהד"ר ישורון יערה
א'1071362101מרחק פסיכולוגיסמינרה08:3010:00203 נפתליפרופ' ליברמן נירה
ב'1071362101מרחק פסיכולוגיסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' ליברמן נירה
א'1071469101הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: תיאוריה ומחקרסמינרה14:0016:00152 שרתפרופ' דר ראובן
ב'1071469101הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: תיאוריה ומחקרסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' דר ראובן
א'1071366601שליטה עצמיתסמינרב12:0014:00208 נפתליד"ר קציר מעיין
ב'1071366601שליטה עצמיתסמינר ד"ר קציר מעיין
א'1071800001הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתיתסמינרד10:0012:00420 נפתליד"ר בן עמי ברטל ענבל
ב'1071800001הבסיס הביולוגי של אמפטיה והתנהגות פרו-חברתיתסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהד"ר בן עמי ברטל ענבל
שיעורי בחירה
ב'1071367001The Science of Happiness**שיעורא12:0014:00010 בר-שירהד"ר בן עמי ברטל ענבל
• הקורס מקוון. יינתנו שני שיעורים פרונטליים. לתלמידי שנה ב+
א'1071234101שלוש נקודות מבט על פסיכותרפיה**שיעורב14:0016:00210 נפתליפרופ' דר ראובן
ד"ר שור ספיר אירית
ד"ר ראובן אורנה
• דרישה מקבילה: לימוד הקורס פסיכופתולוגיה
א'1071232001זיכרון לדברים שלא קרו: על טבעו הניתן לעיצוב של הזיכרון האנוששיעורג10:0012:00201 נפתליד"ר בן-שפר גד
ב'1071233501צורות של מוות נפשישיעורג10:0012:00003 זאב סגל נפתליד"ר בן-שפר גד
•דרישת קדם:שנים ב+ ג
ב'1071311101מבחנים והערכה**שיעורד08:3010:00101 נפתליד"ר גוטמן עידית
•לתלמידי שנים ב' ו-ג'
ב'1071290501פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר והזקן**שיעורג10:0012:00101 נפתליד"ר גוטמן עידית
•דרישת קדם: מבוא לפסיכולוגיה
א'1071233401פסיכולוגיה של הספורט**שיעורד14:0016:00101 נפתליפרופ' לידור רון
•דרישת קדם- מבוא לפסיכולוגיה
ב'1071112401תאוריות אישיות- עבודה יישומית**שיעורג14:0016:00004 נפתליגב' ארד גל
•לתלמידי שנים ב' ו- ג'
ב'1071323411יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד14:0016:00109 דן-דוד
ב'1071323412יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד14:0016:00314 נפתלי
ב'1071323413יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד14:0016:00007 שאפל
ב'1071323414יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד14:0016:00012 שאפל
ב'1071323415יחסים בינאישיים בקבוצה**שיעורב16:0018:00008 שאפל
•בקבוצה זו תתקיים תצפית
ב'1071323416יחסים בינאישיים בקבוצה**שיעורב16:0018:00012 שאפל
•בקבוצה זו תתקיים תצפית
א'1071230601מידע, קליטה, עיבוד, ייצוג ואחסון**שיעורד18:0020:00004 נפתליפרופ' קרייטלר שולמית
•דרישת קדם- מבוא לפסיכולוגיה
ב'1071233601למה קשה לחשוב? היבטים קוגניטיביים לעיבוד מידע**שיעורד12:0014:00314 נפתליפרופ' לוריא רועי
• לתלמידי שנים ב, ג שלמדו סטטיסטיקה לפסיכולוגים א' ו-ב'
א'1071232801"ורוד זה צבע של בנות?" - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדרשיעורג14:0016:00101 נפתליפרופ' יואל דפנה
• לתלמידי שנים ב' ו- ג'/ זהה לקורס "כחול - זה צבע של בנים?"
ב'1071233001"ורוד זה צבע של בנות?"- תרגיל**תרגילג14:0016:00105 נפתליפרופ' יואל דפנה
• תרגיל רשות , הרישום לתרגיל במזכירות ב"ס בלבד
ב'1071290801פסיכולוגיה קוגניטיבית: פתרון בעיות ויצירתיותשיעורד18:0020:00101 נפתליפרופ' קרייטלר שולמית
א'1071234201מהתיאוריה המוסיקלית למציאות הקוגניטיביתשיעורב12:0014:00210 נפתליגב מימון נטע
ב'1071234301מדעי המוח החברתיים**שיעורד10:0012:00201 נפתליד"ר ישורון יערה
• לתלמידי שנים ב' ו-ג'
א'1071448201הקונפליקט הערבי יהודישיעורג09:0012:00008 שאפלפרופ' בר ענן יואב
•לרישום יש לקבל את אישור המרצה בכתב. הרישום ידני במזכ
ב'1071231601היסטוריה של הפסיכולוגיה המודרניתשיעורה12:0014:00203 נפתליפרופ' אלגום דניאל
אב1071232401סדנת מחקרסדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
•לתלמידי שנים ב' ו-ג'
א'1071235001סדנת מחקר- המשך**סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
• לתלמידי שנים ב' ו-ג' שביצעו סדנת מחקר
אב1071232601סדנת מחקר מורחבת**סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
•לתלמידי שנים ב' ו- ג'
אב1071235101סדנת מחקר סמינריונית**סדנה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
• לתלמידי שנים ב' ו-ג'
אב1071310801לימודי שדה - מרכזת פרופ' מישל סלואן** מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוספרופ' סלואן מישל
• תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
• נובה/ אוניברסיטה בעם
אב1071310802לימודי שדה- ביה"ח נס ציונהתרגילה12:3013:30מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310803לימודי שדה- הארבעהתרגילא08:3010:00מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310804לימודי שדה- הארבעהתרגילב10:0011:30מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310805לימודי שדה- הארבעהתרגילד12:4514:15מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310806לימודי שדה- גני שקד חולון**תרגילא16:3017:30מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
• אחת לשבועיים
אב1071310807לימודי שדה- תל השומרתרגילב10:0012:00מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310808לימודי שדה- גני תקשורת רמת חןתרגילג12:0013:00מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310809לימודי שדה- המרפאה ביפותרגילא09:3012:00מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310810לימודי שדה- איכילוב מבוגריםתרגילג11:0012:30מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310811לימודי שדה- איכילוב מבוגריםתרגילג11:0012:30מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310812לימודי שדה- איכילוב ילדיםתרגילב10:1511:45מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310813לימודי שדה- בריאות הנפש חולוןתרגילא09:1510:45מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
אב1071310814לימודי שדה- משחקיית יוניטףתרגילב15:0019:30מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
א'1071366101פסיכולוגיה בודהיסטיתשיעורה10:0012:00210 נפתליד"ר אורן אלה
•דרישות קדם: מבוא לפסיכולוגיה
ב'1071366401פרקים נבחרים בפילוסופיה של תהליכים מנטליים**שיעורד14:0016:00422 נפתליפרופ' אושר מריוס
• לשנים ב' ו- ג' (לתלמידי חקר התודעה)
ב'1071366501פסיכולוגיה של שיווי משקל פיזי**שיעורה12:0014:00105 נפתליפרופ' מינץ מתתיהו
• לשנים ב' ו- ג'
א'1071990201בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים ומדעיים**שיעורא10:0012:00204 נפתליד"ר ליעד מודריק
• לתלמידי מסלול חקר התודעה והקוגניציה. (רישום דרך המזכירות)
ב'1071476801שחמט וקוגניציהשיעורא16:0018:00204 נפתלימר ביטנסקי איגור
ב'1071366901קריאה, כתיבה והצגה של מחקר מדעי בפסיכולוגיהשיעורה14:0016:00426 נפתליפרופ' לאמי דומיניק
א'1071474801Decision-Making: Theories,Models and Cognitive Processesשיעורב16:0018:00206 נפתליפרופ' אושר מריוס
• לתלמידי שנה ג'. מומלץ למי שלומד כלכלה, מתמטיקה וסטטיסטיקה
א'0455280701התנהגות בע"חשיעורה14:0017:00005 בריטניהד"ר שרף ינון
פרופ' יובל יוסי
ד"ר בן עמי ברטל ענבל
•דרישות קדם: מבוא לפסיכולוגיה ופיזיולוגית א + ב. נחשב לקורס
קורסי בחירה המאושרים מחוץ לבית הספר לפסיכולוגיה**
•הרישום על בסיס מקום פנוי (ניתן לקחת עד 8 ש"ס)
• אין הכרה בקורס לימוד שפה זרה כקורס בחירה בפסיכולוגיה
ב'1009110301Hope: Human Odyssey to Political Existentialismשו"תג16:0018:00208 נפתליגב' רותם מיכל
ד"ר אבולוף אוריאל
ב'1110110401יחסים בינאישיים בקבוצהשיעורד14:0016:00125 שאפלגב' פנחסי בתיה
א'0608340101כשפסיכואנליזה פוגשת מגדרשיעורג12:0014:00001 רוזנברגד"ר אפי זיו
א'0608111001מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשיםשיעורה08:0010:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר מירי רוזמרין
א'0608112201פמיניזמים, משפט וחברה בישראלשיעורה10:0012:00281 גילמןפרופ' דפנה הקר
א'0608100301תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרניתשיעורה14:0016:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר טל דקל
א'0608330201קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**סמינרד18:0020:00304 גילמןד"ר משעלי יעל
ב'0607540201חיות בסרטשיעורג16:0018:00277 גילמןד"ר רוני הלפרן
א'1071233701מודלים חישוביים בפסיכולוגיהשיעורג14:0016:00205 נפתליפרופ' אושר מריוס
• הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
א'1071233801מודלים חישוביים בפסיכולוגיהתרגילג16:0018:00מ005 נפתליפרופ' אושר מריוס
מר גליקמן משה
• הקורס מיועד רק לתלמידי 1514+1513 במדעי המח בלבד
א'0662196201תרבות וקוגניציהשיעורב10:0012:00326 גילמןד"ר רונן סלמן צדקה
• דרישה מוקדמת: מבוא לפסיכולוגיה התפתחותית
א'0662101301מבוא לספרות ילדים ותרבות הילדשיעורג14:0018:00281 גילמןד"ר רימה שיכמנטר
ב'0662310301שיח דיגיטלישיעורא12:0014:00326 גילמןד"ר וייסמן כרמל
א'0687252301פסיכולוגיה והמדיטציה הבודהיסטית ונדידתם אל המערבשיעורב10:0012:00280 גילמןד"ר קרן ארבל
ב'0723202201התפתחות זהות בגיל התבגרותשו"תג08:3010:00307 שרתד"ר צורף אסף
א'0723202301תיאוריית המיינד - גילוי העולם הסמוישו"תד16:0018:00004 שרתד"ר בלבן נגה
א'0723204301למידה וקוגניציהשו"תד14:0016:00324 שרתד"ר דותן דרור
א'0111271201ספרות ורפואה ה14:0016:00 ד"ר שרייבמן-שריר לימור
ב'0680100101צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסודשיעורג14:0016:00282 גילמןד"ר מיכל ארבל
ב'0680312901החוויה הנאראטיביתשיעורג10:0012:00305 גילמןד"ר רונן סלמן צדקה
ב'0680327201הפנטסטי בראי הקוגניציהשיעורג14:0016:00456 גילמןפרופ' ישעיהו שן
אב1411664901התכנית אוניברסיטה בעםשיעורא18:0020:00103 טרובוביץגב' שטרן קרין
גב' אמונה ליאור
• תלמיד שלומד בקורס זה לא רשאי ללמוד בקורסים :
•לימודי שדה (רק דו-חוגי) /נובה
א'0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמישיעורב14:0016:00001 וובפרופ' איה מלצר-אשר
א'0627112001פונטיקהשיעורה18:0020:00001 וובד"ר אוון גרי כהן
ב'0627106001מבוא לבלשנות: בונים תיאוריהשיעורד10:0012:00281 גילמןפרופ' איה מלצר-אשר
• דרישת קדם:מבוא לבלשנות
ב'0627407701נוירובלשנות: שפה ומוחשיעורב14:0016:00103 וובד"ר עינת שיטרית
א'0627407201רכישת שפה: גישות פסיכובלשניותשיעורד16:0018:00103 וובד"ר עינת שיטרית
א'0680130201בעיות יסוד בתורת הספרות בראי הקוגניציהשיעורג14:0018:00456 גילמןפרופ' ישעיהו שן
א'0680316101אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסישיעורד14:0016:00305 גילמןד"ר רן הכהן
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועשיעורג16:0018:00115 פאסטליכט מכסיקוד"ר דובדבני שמוליק
ב'0861110701מבוא לשפת הקולנועשיעורג18:0020:00א206 מכסיקוד"ר דובדבני שמוליק
א'0618103201מבוא לפילוסופיה חדשהשיעורה10:0012:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר נועה נעמן צאודרר
א'0618104101מבוא לפילוסופיה של המדעשיעורב14:0016:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר אורי בלקינד
א'0618220001מבוא לפילוסופיה במאה התשע-עשרהשיעורג18:0020:00003 דן-דודפרופ' עילית פרבר
א'0618103701מבוא לתורת ההכרה והמטפיזיקהשיעורג12:0014:00144 (אולם אתינגר) גילמןד"ר ירון סנדרוביץ
א'0618101201מבוא ללוגיקהשיעורא12:0014:00144 (אולם אתינגר) גילמןפרופ' אלי דרזנר
א'1041110201מבוא לסוציולוגיהשיעורב08:3010:00101 נפתליפרופ' מזרחי ניסים
א'1041110101מבוא לאנתרופולוגיהשיעורב12:0014:00101 נפתליד"ר קרבאל-טובי מיכל
א'1041110501מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהשיעורה10:0013:00201 נפתליפרופ' שנהב יהודה
מר ותד לואי
א'1031210601פוליטיקה השוואתיתשיעורא10:0012:00201 נפתליד"ר קלאובר יבגני
א'1051401001התנהגות ארגוניתשיעורא11:0015:00210 נפתליד"ר ויסברג איזק
ב'1221310201התנהגות ארגונית מאקרושיעורא09:0012:00 251 - לה"ב רקנאטיד"ר שגיב תמר
א'1221310301התנהגות ארגונית מיקרושיעורג11:0013:30406 רקנאטיד"ר תדמור כרמית
ב'1221432501כלכלה התנהגותית לניהולשיעורג12:0014:00405 רקנאטיפרופ' ארד אילה
א'0455305101בקרה אנדוקריניתשיעורה08:0010:00014 בריטניהפרופ' גוטהילף יואב
א'0455305101בקרה אנדוקריניתשיעורג08:0010:00014 בריטניהפרופ' גוטהילף יואב
ב'0455151001ביולוגיה של התאשיעורב08:0009:00014 בריטניהפרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
ב'0455151001ביולוגיה של התאשיעורא12:0014:00014 בריטניהפרופ' לדרקרמר חררדו
ד"ר פדלר קראוני ורד
פרופ' ארליך מרסלו
ב'0455253601אבולוציהשיעורד08:0011:00005 בריטניהפרופ' לוטם ארנון
א'0455383501קוגניציה בבעלי חייםשיעורד18:0020:00 פרופ' עילם דוד
ב'0455343101גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרוןשיעורב12:0015:00002 שרמןפרופ' ברזילי ארי
א'0455383501קוגניציה בבעלי חייםשיעורד18:0020:00 פרופ' עילם דוד
א'0455350501מיפוי המוח ודימות מוחישיעורא09:0012:00003 שרמןפרופ' אסף יניב
ד"ר שינברג תום
ב'1501100801הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונקשיעורג16:0018:00002 רוזנברגמר מישר שחוח
א'1501100501מבוא לנוירוביולוגיה מערכתיתשיעורג10:0013:00223 (אולם ברגר) גילמןד"ר בלינדר פבלו
ד"ר יובל ניר
פרופ' ברק שגב
ב'1501102301פייתון למדעי המוחשיעורב16:0019:00009 שרמןד"ר בלינדר פבלו
מר הר גיל חגי
ב'1500300401מידול מתמטי של תאי עצב ורשתות עצביםשיעורב12:0014:00112 דן-דודד"ר ערן סטרק
ב'1500200501מבנה המוחשיעורא08:0010:00005 בריטניהד"ר תבור עידו
א'1500200501מבנה המוחשיעורא16:0018:00005 בריטניהד"ר תבור עידו
ב'1500200601מבנה המוח-מעבדהמעבדהה12:0014:00 ד"ר תבור עידו
א'1500200601מבנה המוח-מעבדהמעבדהה14:0016:00 ד"ר תבור עידו
ב'0116594601שינה ומודעות: מהבסיס העצבי ועד תהליכים קוגניטיבייםשיעור ד"ר יובל ניר
א'0368110501מבוא מורחב למדעי המחשבשיעורא14:0016:00001 צק פוינטד''ר רובינשטיין אמיר
ד''ר דויטש דניאל
א'0368110501מבוא מורחב למדעי המחשבשיעורד10:0012:00001 צק פוינטד''ר רובינשטיין אמיר
ד''ר דויטש דניאל
א'0368307701עיבוד שפה טבעיתשיעורד09:0012:00005 אולם דאךד''ר ברנט יהונתן
א'1883010101אורח חיים בריא במאה ה-21שיעורא16:0018:00 ד"ר רונית יעקובוביץ
א'1883090101האתיקה של הביג דטה בעיר החכמהשיעורא18:0020:00 ד"ר פוריאן רונית
ב'1883060401ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיותשיעורג16:0018:00109 דן-דודד"ר טל קוגמן
א'1883060301פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חבשיעורג16:0018:00 ד"ר ירון כהן צמח
א'1883060201גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווהשיעורג16:0018:00 ד"ר עופר נורדהיימר נור
ב'1883040101האתגר הסביבתי של קיום האדם על כדור הארץשיעורג16:0018:00101 דן-דודפרופ' אבלסון אביגדור
אב0845211701מבוא לתפיסה וקוגניציה מוזיקאליתשו"תב14:0016:00מ001 ביה"ס למוזיקהפרופ' איתן זהר
א'0845312301מוזיקה ופסיכדליה: היבטים קוגנטיביים ותרבותייםשיעורד10:0012:00מ002 ביה"ס למוזיקהפרופ' איתן זהר
ד"ר גזית עופר
החטיבה בפסיכולוגיה
שלב א'
א'1009182001מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה**שו"תב12:0014:00110 נפתליד"ר פלייסיג דידה
•הקורס מורכב משעתיים פרונטליות ושעתיים מקוונות, סה"כ 4 ש"ס
שלב ב'
קורסי בחירה בהיקף 12 ש"ס מבין הקורסים הבאים:
א'1071112101פסיכולוגיה פיזיולוגית א'שיעורד08:3010:00223 (אולם ברגר) גילמןפרופ' מוכמל רועי
ב'1071112201פסיכולוגיה פיזיולוגית ב'שיעורא10:0012:00223 (אולם ברגר) גילמןפרופ' בן-אליהו שמגר
ב'1071112301מבוא לתורות האישיותשיעורד16:0018:00223 (אולם ברגר) גילמןפרופ' שפס גל