סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
סמסטר ב'
קורס חובה -שנה ב'
ב'1051407901פרקטיקום במשאבי אנוש וייעוץ ארגונישיעורה16:0020:00412 נפתליד"ר ויסברג איזק
קורסי בחירה
ב'1051341401גלובליזציה וארגונים: עבודה, תרבות וזהותשיעורה13:3016:00208 נפתליד"ר בייקוביץ אביטל
ב'1051341501נושאים נבחרים בתאוריה ארגוניתשיעורד14:0017:00208 נפתליד"ר ויסברג איזק
ב'1051341701עוני ועבודה בישראלשיעורא13:0016:00204 נפתליגב' מסלטי מוריה
ב'1051341301אפליה ושוויון הזדמנויות בעבודהשיעורד08:3011:00103 נפתליד"ר הרצברג אפרת
ב'1031447901כלכלה פוליטית בינלאומיתשיעורג15:0018:00108 נפתליד"ר שדה טל
ב'1009110301Hope: Human Odyssey to Political Existentialismשו"תג16:0018:00208 נפתליגב' רותם מיכל
ד"ר אבולוף אוריאל
ב'1085265101The Net Generation: From Computer Games to Cellular Applicatשיעורד12:0014:00011 ברגלסד"ר קמפף רונית