סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
סמסטר א'
•קורסי השלמה
א'1031410501סטטסטיקה למתקדמיםשיעורג18:0020:00205 נפתליד"ר לוי סיגל
א'1031410502סטטיסטיקה למתקדמיםתרגילג20:0021:00318 נפתליגב' המר רונית
קורסי חובה - שנה ב'
א'1051455301סדנת תיזהסדנהג16:0020:00412 נפתליד"ר גלבגיסר דפנה
סמינר
א'1051446001משפט עבודה וארגוניםסמינרג12:0016:00412 נפתליפרופ' מונדלק גיא
קורסי בחירה
א'1051340501אי שוויון כלכלי- חברתי בישראלשיעורב14:0016:00204 נפתליד"ר מיעארי סאמי
א'1051341801בעלי מוגבלויות ושוק העבודהשיעורג08:3011:00204 נפתליגב' ליפץ שירן
א'1051341901משפחה ועבודה במאה ה-21שיעורא08:3011:00103 נפתליד"ר הרצברג אפרת
•קורס בחירה בשפה האנגלית
א'1036400201Theories of International Migrationשיעורב14:0017:00110 נפתליד"ר הרשקוביץ עדי
החוג ללימודי עבודה