סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
סמסטר ב'
ב'1082403803מיקרו כלכלהשיעורה09:0012:00003 זאב סגל נפתליד"ר עידה יורם
ב'1082403804מיקרו כלכלהתרגילה08:0009:00003 זאב סגל נפתלימר שלומי צדקי
ב'1082418901שלטון מקומי ועירוניותעבודה מעשיתה12:0015:00421 נפתלימר פז-פינס אופיר
ב'1082416901תקצוב במגזר הציבוריסמינרה15:0018:00203 נפתליפרופ' סנד איתי
ב'1082419101מדיניות לקידום החברה הערבית במאה ה-21שיעורה15:0018:00003 זאב סגל נפתליד"ר זהבי עמוס
מר איימן סייף
ב'1082416101סדנת מנהיגותסמינרה18:0021:00527 נפתלימר פז-פינס אופיר
ב'1082641601הערכת פרויקטים ציבוריים ושיטות מחקרשיעורו08:0012:00003 זאב סגל נפתליד"ר בולס יוסף
גב' שוחט-רדום אורית
ב'1082641801סמינר פרקטיקום מיזמים חברתייםסמינרו12:0013:00003 זאב סגל נפתליד"ר בולס יוסף
ב'1082642101עוני במאה ה-21סמינרה12:0015:00314 נפתליד"ר יפה נחמה