סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
החוג למדיניות ציבורית
סמסטר א
א'1082110001הדרכה במאגרי מידעהד'ג18:3020:00302 א ספריה מדה"חגב איה שטיניג מסיקה
א'1082110002הדרכה במאגרי מידעהד'ג18:3020:00302 א ספריה מדה"חגב איה שטיניג מסיקה
א'1082405301מבוא למדיניות ציבוריתשיעורג08:0010:30003 זאב סגל נפתליד"ר זהבי עמוס
א'1082405302מבוא למדיניות ציבוריתתרגילג10:4511:30103 נפתליגב' בוקצ'ין שירה
א'1082405303מבוא למדיניות ציבוריתתרגילג11:3012:15103 נפתליגב' בוקצ'ין שירה
א'1082405330מבוא למדיניות ציבוריתתרגילג10:4511:30003 זאב סגל נפתלימר נחמני הראל
א'1082401501יסודות הכלכלהשו"תג12:0015:00210 נפתליגב' ויזל אזארי שגית
א'1082418401התחדשות עירונית - סדנא יישומיתסדנהג12:0015:00426 נפתליד"ר חננאל רוית
א'1082555501סדנת דוקטורנטיםסמינרג14:0017:00059 נפתליפרופ' סנד איתי
א'1082418501אתיקה ציבוריתשיעורג16:0018:00003 זאב סגל נפתליד"ר ליטור לילך
א'1082418101משטרי רווחה בארץ ובעולםסמינרג16:0019:00207 נפתליד"ר זהבי עמוס
א'1082410001סדנת תזהסדנהד18:0021:00425 נפתליפרופ' מנחם גילה
א'1082404601משפט חוקתי ומנהלישו"תג18:0020:00003 זאב סגל נפתלישופט זמיר אבי
א'1082401802כלכלה ציבוריתתרגילה08:0008:45204 נפתלימר שלומי צדקי
א'1082401803כלכלה ציבוריתתרגילה08:4509:30204 נפתלימר שלומי צדקי
א'1082401801כלכלה ציבוריתשיעורה09:3012:00003 זאב סגל נפתליד"ר עידה יורם
א'1082413301שינוי ושיפור באירגוניםעבודה מעשיתה12:0015:00421 נפתליד"ר קרת דורית
א'1082412601רפורמות ניאו ליברליותסמינרה12:0015:00422 נפתליד"ר זהבי עמוס
א'1082417201מדיניות דיורסמינרה12:0015:00314 נפתליד"ר חננאל רוית
א'1082416601חשיבה אסטרטגיתשיעורה15:0018:00103 נפתליפרופ' סנד איתי
א'1082415701מדיניות מרחבית ופוליטקה עירוניתסמינרה15:0018:00314 נפתליד"ר חננאל רוית
א'1082419301מחקרי שטח במדינות מתפתחותעבודה מעשיתה15:0018:00059 נפתליד"ר רם פישמן
א'1082417101מודלים של מנהיגותשיעורה18:0021:00108 נפתליד"ר רוזלר נמרוד
א'1082419701חקיקה ומדיניות ציבוריתשיעורה18:0021:00106 נפתלימר פז-פינס אופיר
א'1082419001אימוץ טכנולוגיות לפיתוח בר קיימאסמינרה18:0021:00059 נפתליד"ר רם פישמן
א'1082500001בחינת גמרבחינה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
א'1082417601סוגיות באנרגיה מתחדשת ופיתוח כלכלי**סמינר מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוספרופ' סנד איתי
קורס מרוכז 23.2.-27.2.19
א'1082418201פיתוח בר קיימא**סמינר מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוסד"ר רם פישמן
•קורס מרוכז: 27-31/10/2019
א'1082450001הדרכה אישיתע.סמי לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
א'1082999901תזהע.גמר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה