סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
א'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידהסמינרד14:0016:00420 נפתליפרופ' מוכמל רועי
ב'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה פרופ' מוכמל רועי
ב'1071480901פסיכופרמקולוגיהשיעורג10:0012:00210 נפתליפרופ' ברק שגב
ב'1071478101MATLAB-המשךשיעורה08:3010:00מ005 נפתלימר רוזנבאום דוד
א'1501102201מדע: הטוב, הרע והמכוערשיעורג14:0016:00112 דן-דודד"ר תום שינברג
המגמה הפסיכוביולוגית
שנה א'- שיעורי חובה
א'0103000401שימוש אתי בחיות מעבדה**שיעור ד"ר הרלב מיקי
•חובה למי שעבודת המ.א. שלו בבעלי חיים
א'1071448001שיטות מחקר התנהגותיות בחיות מעבדהשיעורג14:0016:00214 שרתמר ביקובסקי ליאור
ב'1071488001שיטות מחקר בפסיכולוגיה פיזיולוגיתשיעורג12:0014:00214 שרתד"ר ברק בועז
א'1071464401קולוקוויום א'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותייםשיעורה14:0016:00214 שרתפרופ' ברק שגב
ב'1071464401קולוקוויום א'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותייםשיעורה14:0016:00214 שרתד"ר ברק בועז
א'0455151202מבוא לביולוגיה א'שיעורב16:0018:00014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
א'0455151202מבוא לביולוגיה א'שיעורד16:0018:00014 בריטניהפרופ' גזית אהוד
פרופ' ארליך מרסלו
פרופ' אבני עדי
ב'1071480901פסיכופרמקולוגיהשיעורג10:0012:00210 נפתליפרופ' ברק שגב
שנה ב'- שיעורי חובה
ב'1071480901פסיכופרמקולוגיהשיעורג10:0012:00210 נפתליפרופ' ברק שגב
א'0455223701מבוא לנוירוביולוגיהשיעורב08:0010:00005 בריטניהפרופ' אשרי אורי
פרופ' שטיין ראובן
אב1071484001קולוקוויום ב'- סוגיות נבחרות במדעי העצב ההתנהגותייםשיעורה14:0016:00214 שרת
ב'1500200501מבנה המוחשיעורא08:0010:00002 שרמןד"ר תבור עידו
א'1500200501מבנה המוחשיעורא16:0018:00002 שרמןד"ר תבור עידו
ב'1500200601מבנה המוח - מעבדהמעבדהה12:0014:00 ד"ר תבור עידו
א'1500200601מבנה המוח - מעבדהמעבדהה14:0016:00 ד"ר תבור עידו
שיעורי בחירה**
•יש לקחת 4 ש"ס מהקורסים ברשימה
א'0455350501מיפוי המוח ודימות מוחישיעורא09:0012:00003 שרמןפרופ' אסף יניב
ד"ר שינברג תום
ב'1071434601שיטות מחקר וסטטיסטיקהשיעורב10:0012:00004 נפתלימר אבלס דקל
ב'1071434602שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגילתרגילה18:0020:00318 נפתלימר אבלס דקל
ב'1071434603שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגילתרגילה16:0018:00318 נפתלימר אבלס דקל
ב'1071478101MATLAB-המשךשיעורה08:3010:00מ005 נפתלימר רוזנבאום דוד
• יינתן פעם בשבועיים
ב'1071475601המערכת המוטורית במוח האדםשיעורג12:0014:00421 נפתליפרופ' מוכמל רועי
ב'1071482301הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**שיעורה10:0012:00422 נפתליפרופ' מוכמל רועי
•דרוש ידע מוקדם בMRI מיפוי ותפקוד מוח האדם
ב'1071476501הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות- מעבדה*מעבדהב12:0014:00מ005 נפתליגב קליגר ליבי
• דרוש ידע מוקדם במיפוי המוח ודימות מוחי וב- MATLAB
א'1071483601תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםשיעורה08:3010:00מ005 נפתלימר רוזנבאום דוד
א'0491322501ההיפוקמפוס, האמיגדלה וקידוד זכרון במוח היונקשיעורג16:0018:00003 שרמןמר כהן רוני
א'1501100501מבוא לנוירוביולוגיה מערכתיתשיעורג10:0013:00001 רוזנברגד"ר בלינדר פבלו
ד"ר יובל ניר
פרופ' ברק שגב
ב'1071483001מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדםשיעורה10:0012:00208 נפתליד"ר יובל-גרינברג שלומית
ב'1071483401מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם**מעבדה ד"ר יובל-גרינברג שלומית
ב'1071483402מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם- תרגיל**מעבדהה14:0016:00מ005 נפתלימר טל נועם
•דרוש ידע מוקדם ב-MATLAB
א'1071483901נוירוביולוגיה של התמכרות לסמים ואלכוהול**שיעורה12:0014:00013 שאפלפרופ' ברק שגב
• למי שלא נרשם לסמינר
ב'1501100801הצרבלום, גרעיני הבסיס ובקרה מוטורית במוח היונקשיעורג16:0018:00222 בריטניהפרופ' אשרי אורי
מר מישר שחוח
א'0164110001ביוכימיהשיעורג10:0013:00 ד"ר שניצר אדית
א'0164110001ביוכימיהשיעורה08:0012:00 ד"ר שניצר אדית
אב1071570601מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם**שיעורא12:0014:00214 שרתד"ר צנזור ניצן
•הקורס יינתן פעם בשבועיים
א'1501101501הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבטשיעורב14:0016:00112 דן-דודפרופ ניקולה מג'יו
ב'1501101601הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבטשיעורב14:0016:00112 דן-דודפרופ' הנדלר תלמה
א'1071234001הבסיס הנוירוביולוגי של הפרעות התנהגות חברתיתשיעורא14:0016:00205 נפתליד"ר ברק בועז
א'1071400101קריאה מודרכת**שיעור לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
• באישור המנחה בלבד
ב'1501101701שיטות מחקר במדעי המוח הקלינייםשיעורב09:0012:00112 דן-דודד"ר תמר שיינר
א'1501102201מדע: הטוב, הרע והמכוערשיעורג14:0016:00112 דן-דודד"ר תום שינברג
ב'1071483801נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריותשיעורא12:0014:00422 נפתליפרופ' מוכמל רועי
א'1501101501הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבטשיעורב14:0016:00112 דן-דודפרופ ניקולה מג'יו
ב'1501101601הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבטשיעורב14:0016:00112 דן-דודפרופ' הנדלר תלמה
ב'1501101701שיטות מחקר במדעי המוח הקלינייםשיעורב09:0012:00112 דן-דודד"ר תמר שיינר
ב'1501101901נוירופסיכיאטריהשיעורד10:0012:00112 דן-דודפרופ' ניר גלעדי
אב1071570601מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם**שיעורא12:0014:00214 שרתד"ר צנזור ניצן
• הקורס יינתן פעם בשבועיים