סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה
תואר שני
המגמה הקלינית המחקרית
שנה א'- שיעורי חובה
ב'1071434601שיטות מחקר וסטטיסטיקהשיעורב10:0012:00004 נפתלימר אבלס דקל
ב'1071434602שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגילתרגילה18:0020:00318 נפתלימר אבלס דקל
א'1071560001אבחון והערכה-1שיעורב08:0010:00420 נפתלימר מסצ'יאני אלברטו
ב'1071560001אבחון והערכה-1שיעורב08:0010:00420 נפתליגב' בונה איריס
אב1071560002אבחון והערכה 1- תרגילתרגילה10:0012:00419 נפתליד"ר נחמיאס מיכל
אב1071560003אבחון והערכה 1- תרגילתרגילה10:0012:00420 נפתליגב' בן-ניסן דגנית
אב1071560004אבחון והערכה 1- תרגילתרגילה10:0012:00426 נפתליגב' בונה איריס
אב1071560005אבחון והערכה 1- תרגילתרגילה10:0012:00421 נפתלימר שחר יצחק
ב'1071561601פסיכופתולוגיה פנומנולוגיתשיעורה08:3010:00421 נפתליד"ר גדי אלון
א'1071560201מבוא לטיפול בילדים ומתבגריםשיעורה14:0016:00305 רקנאטיד"ר שיבולת שלי
א'1071610301הדרכה בפסיכותרפיה א'- ילדיםשיעורב12:0014:00425 נפתלימר ג'קסון דוד
ב'1071610301הדרכה בפסיכותרפיה א'- ילדיםשיעורב12:0014:00421 נפתלימר ג'קסון דוד
אב1071610302הדרכה בפסיכותרפיה א' - ילדיםשיעורב14:0016:00426 נפתלימר ג'קסון דוד
אב1071413501הדרכה בפסיכותרפיה א' - מבוגריםשיעורב14:0016:00314 נפתליגב' וסרמן אורנה
אב1071413502הדרכה בפסיכותרפיה א' - מבוגריםשיעורב14:0016:00254 שרתד"ר לזרוב עמית
א'1071461701אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה קליניתשיעורה08:3010:00214 שרתפרופ' שטרנגר קרלו
א'1071430601הדרכה קלינית בריאיון ילדיםשיעורה18:0020:00111 שרתד"ר שיבולת שלי
א'1071456801מושגי יסוד בפסיכותרפיה דינאמיתשיעורב10:0012:00207 נפתליגב' קלנר נעמי
ב'1071438001הראיון הקליני- מבוגריםשיעורה14:0016:00420 נפתלימר בירן ליאור
ב'1071438002הראיון הקליני- מבוגריםשיעורה14:0016:00419 נפתליד"ר ראובן אורנה
אב1071560401קולוקוויום-א'שיעורב16:0018:00214 שרת
אב1071560501פרקטיקום- שנה א'עבודה מעשית מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
סמינר מחקר
א'1071469801עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימותסמינרה12:0014:00222א' שרתפרופ' סלואן מישל
ב'1071469801עמידות ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימותסמינר פרופ' סלואן מישל
א'1071469101הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: תיאוריה ומחקרסמינרה12:0014:00152 שרתפרופ' דר ראובן
ב'1071469101הפרעה אובססיבית-קומפולסיבית: תיאוריה ומחקרסמינר פרופ' דר ראובן
א'1071570001מחקרים על התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדיםסמינרה12:0014:00א151 שרתפרופ' קופרמן-עומר חיים
ב'1071570001מחקרים על התמודדות הורים ומורים עם אלימות ילדיםסמינר פרופ' קופרמן-עומר חיים
א'1071362701פסיכואנליזה ומעורבות חברתיתסמינרה12:0014:00207 נפתליפרופ' הדר אורי
ב'1071362701פסיכואנליזה ומעורבות חברתיתסמינר פרופ' הדר אורי
א'1071570401ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונותסמינרה12:0014:00254 שרתד"ר לזרוב עמית
ב'1071570401ניטור איומים ותהליכי תגמול חיובי בפסיכופתולוגיות שונותסמינר ד"ר לזרוב עמית
שיעורי בחירה
א'1071436901הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**שיעורד10:0014:00013 שאפלפרופ' יואל דפנה
• על הנרשמים לקחת בסמסטר ב' פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית ו
ב'1110424701פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה**סמינרד10:0014:00012 שאפלפרופ' דודזון-ערד בלהה
ב'1071454301להיות פסיכולוג קליני- זהות אישית ומקצועיתשיעורה16:0018:00105 נפתליד"ר ראובן אורנה
מר בירן ליאור
א'1071448201הקונפליקט היהודי ערבישיעורד09:0012:00008 שאפלפרופ' קלר יחיאל
א'1071436901הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**שיעורד10:0014:00013 שאפלפרופ' יואל דפנה
ב'1071594201טיפול דיאלקטי התנהגותי (DBT)שיעורה12:0014:00107 נפתליד"ר כהן יפעת
ד"ר פרסלר נחמה
שנה ב'- שיעורי חובה
אב1071412101הדרכה בפסיכותרפיה ב'- מבוגריםשיעורב08:0010:00152 שרתפרופ' דר ראובן
אב1071412102הדרכה בפסיכותרפיה ב'- מבוגריםשיעורב10:0012:00421 נפתליגב' וסרמן אורנה
אב1071439701הדרכה בפסיכותרפיה ב'- ילדיםשיעורב08:0010:00426 נפתליד"ר שיבולת שלי
אב1071439702הדרכה בפסיכותרפיה ב'- ילדיםשיעורה14:0016:00222א' שרתפרופ' סלואן מישל
אב1071560601אבחון והערכה 2- תרגילתרגילב10:0012:00420 נפתליגב' שמגר אפרת
אב1071560602אבחון והערכה 2- תרגילתרגילב10:0012:00426 נפתלימר שרוף אברהם
אב1071560603אבחון והערכה 2- תרגילתרגילה16:0018:00426 נפתליד"ר דיאמנט אילן
א'1071560604אבחון והערכה 2- תרגילתרגילה14:0016:00 ד"ר זקין גיורא
ב'1071560604אבחון והערכה 2- תרגילתרגילה14:0016:00314 נפתליד"ר זקין גיורא
אב1071487701פסיכותרפיה דינאמיתשיעורב12:0014:00205 נפתליגב' וסרמן אורנה
ב'1071427901פסיכופתולוגיה התפתחותיתשיעורב14:0016:00421 נפתלימר שרוף אברהם
א'1071430602הדרכה קלינית בראיון ילדיםשיעורה16:0018:00111 שרתד"ר שיבולת שלי
ב'1071459301טיפולים קוגניטיביים התנהגותייםשיעורה08:0010:00419 נפתליפרופ' דר ראובן
אב1071561301קולוקוויום-ב'שיעורב16:0018:00214 שרת
אב1071561201פרקטיקום שנה ב'עבודה מעשית מחוץ לקמפוס מחוץ לקמפוס
סמינר מחקר
א'1071487901עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'סמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' סלואן מישל
ב'1071487901עמידות של ילדים בתנאי חסך, טראומה ואלימות ב'סמינר פרופ' סלואן מישל
א'1071560901ויסות רגשי ושליטה עצמיתסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהד"ר שפס גל
ב'1071560901ויסות רגשי ושליטה עצמיתסמינר ד"ר שפס גל
א'1071561001חרדה והפרעות חרדהסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' בר חיים יאיר
ב'1071561001חרדה והפרעות חרדהסמינר פרופ' בר חיים יאיר
א'1071571001פסיכואנליזה ומעורבות חברתית ב'סמינר 206 שרתפרופ' הדר אורי
ב'1071571001פסיכואנליזה ומעורבות חברתית ב'סמינר פרופ' הדר אורי
שיעורי בחירה
א'1071436901הנחיית קבוצות: ניתוח התהליך הקבוצתי**שיעורד10:0014:00013 שאפלפרופ' יואל דפנה
• על הנרשמים לקחת את הקורס פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וס
ב'1110424701פיתוח מיומנויות הנחיה קבוצתית וסגנון מנחה**סמינרד10:0014:00012 שאפלפרופ' דודזון-ערד בלהה