סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
קורסים מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א'1041110001הדרכה במאגרי מידעשיעור
א'1041110201מבוא לסוציולוגיהשיעורב08:3010:00101 נפתליד"ר הרפז יוסי
א'1041110202מבוא לסוציולוגיהשיעורד14:0016:00110 נפתליד"ר הרפז יוסי
א'1041110203מבוא לסוציולוגיהתרגילב10:0012:00203 נפתלימר לאור יוסף
א'1041110204מבוא לסוציולוגיהתרגילב10:0012:00107 נפתליגב' ליפשיץ גל
א'1041110205מבוא לסוציולוגיהתרגילג12:0014:00105 נפתלימר לאור יוסף
א'1041110206מבוא לסוציולוגיהתרגילד12:0014:00206 נפתלימר ברנד יואב
א'1041110207מבוא לסוציולוגיהתרגילד16:0018:00206 נפתלימר ברנד יואב
א'1041110208מבוא לסוציולוגיהתרגילד16:0018:00205 נפתליגב' ליפשיץ גל
א'1041110209מבוא לסוציולוגיהתרגילה08:3010:00105 נפתלימר תבל עופר
א'1041110101מבוא לאנתרופולוגיהשיעורב12:0014:00101 נפתליד"ר קרבאל-טובי מיכל
א'1041110102מבוא לאנתרופולוגיהשיעורב14:0016:00101 נפתליד"ר קרבאל-טובי מיכל
א'1041110103מבוא לאנתרופולוגיהתרגילב14:0016:00204 נפתלימר בורשטין יותם
א'1041110104מבוא לאנתרופולוגיהתרגילב16:0018:00204 נפתלימר בורשטין יותם
א'1041110105מבוא לאנתרופולוגיהתרגילג14:0016:00207 נפתליגב' פת שמיר עלמה
א'1041110106מבוא לאנתרופולוגיהתרגילג16:0018:00207 נפתליגב' פת שמיר עלמה
א'1041110107מבוא לאנתרופולוגיהתרגילד08:3010:00108 נפתליגב' מילשטיין אופיר
א'1041110108מבוא לאנתרופולוגיהתרגילד12:0014:00110 נפתליגב' מילשטיין אופיר
א'1041110501מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהשיעורה10:0013:00201 נפתליפרופ' שנהב יהודה
א'1041110502מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילד10:0011:00208 נפתליגב' גדבאן נדידה
א'1041110503מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילד11:0012:00208 נפתליגב' גדבאן נדידה
א'1041110504מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה13:0014:00107 נפתליגב' אבני אלינור
א'1041110505מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה13:0014:00105 נפתליגב' כץ עלמה
א'1041110506מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה14:0015:00107 נפתליגב' אבני אלינור
א'1041110507מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה14:0015:00105 נפתליגב' כץ עלמה
החוג לתקשורת
מסלול לחקר חברה דיגיטלית
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א'1085100101הדרכה במאגרי מידעשיעור גב איה שטיניג מסיקה
א'1085105401יסודות בחברת הרשתשיעורב14:0016:00201 נפתליד"ר שגב אלעד
א'1085105402יסודות בחברת הרשתתרגילא10:0012:00103 נפתלימר ישראלי ניר
א'1085105403יסודות בחברת הרשתתרגילא12:0014:00103 נפתלימר ישראלי ניר
א'1085105404יסודות בחברת הרשתתרגילב10:0012:00208 נפתליגב' הדר שיר
א'1085105405יסודות בחברת הרשתתרגילד08:3010:00103 נפתליגב' חציר נועה
א'1085105001מבוא למדעי התקשורתשיעורב16:0018:00101 נפתליד"ר דור דניאל
א'1085105002מבוא למדעי התקשורתתרגילא15:0017:00103 נפתליגב' שר ירדן
א'1085105003מבוא למדעי התקשורתתרגילב08:3010:00107 נפתליגב' זיו לימור
א'1085105004מבוא למדעי התקשורתתרגילב08:3010:00208 נפתלימר יזהר ערן
א'1085105005מבוא למדעי התקשורתתרגילג16:0018:00208 נפתלימר יזהר ערן
א'1085105006מבוא למדעי התקשורתתרגילה08:3010:00208 נפתליגב' זיו לימור
א'1085106301סדנת כתיבה יצירתיתסדנהב08:3010:00207 נפתליגב צוריאל הררי קרן
א'1085106302סדנת כתיבה יצירתיתסדנהג14:0016:00205 נפתליגב צוריאל הררי קרן
א'1085106303סדנת כתיבה יצירתיתסדנהד08:3010:00105 נפתליגב' ששון שירלי
א'1085106304סדנת כתיבה יצירתיתסדנהד10:0012:00107 נפתליגב' ששון שירלי
א'1085106305סדנת כתיבה יצירתיתסדנהה08:3010:00106 נפתליגב צוריאל הררי קרן
א'1085600101פייתון עבור תקשורתסדנהד10:0012:00106 נפתלימר פולקוב תור
א'1085600101פייתון עבור תקשורתסדנהד12:0014:00318 נפתלימר פולקוב תור