סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
קורסים מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א'1041110001הדרכה במאגרי מידעשיעור
א'1041110201מבוא לסוציולוגיהשיעורב08:3010:00101 נפתליד"ר הרפז יוסי
א'1041110202מבוא לסוציולוגיהשיעורד14:0016:00110 נפתליד"ר הרפז יוסי
א'1041110203מבוא לסוציולוגיהתרגילב10:0012:00203 נפתלימר לאור יוסף
א'1041110204מבוא לסוציולוגיהתרגילב10:0012:00107 נפתליגב' ליפשיץ גל
א'1041110205מבוא לסוציולוגיהתרגילג12:0014:00105 נפתלימר לאור יוסף
א'1041110206מבוא לסוציולוגיהתרגילד12:0014:00206 נפתלימר ברנד יואב
א'1041110207מבוא לסוציולוגיהתרגילד16:0018:00206 נפתלימר ברנד יואב
א'1041110208מבוא לסוציולוגיהתרגילד16:0018:00205 נפתליגב' ליפשיץ גל
א'1041110209מבוא לסוציולוגיהתרגילה08:3010:00105 נפתלימר תבל עופר
א'1041110101מבוא לאנתרופולוגיהשיעורב12:0014:00101 נפתליד"ר קרבאל-טובי מיכל
א'1041110102מבוא לאנתרופולוגיהשיעורב14:0016:00101 נפתליד"ר קרבאל-טובי מיכל
א'1041110103מבוא לאנתרופולוגיהתרגילב14:0016:00204 נפתלימר בורשטין יותם
א'1041110104מבוא לאנתרופולוגיהתרגילב16:0018:00204 נפתלימר בורשטין יותם
א'1041110105מבוא לאנתרופולוגיהתרגילג14:0016:00207 נפתליגב' פת שמיר עלמה
א'1041110106מבוא לאנתרופולוגיהתרגילג16:0018:00207 נפתליגב' פת שמיר עלמה
א'1041110107מבוא לאנתרופולוגיהתרגילד08:3010:00108 נפתליגב' מילשטיין אופיר
א'1041110108מבוא לאנתרופולוגיהתרגילד12:0014:00110 נפתליגב' מילשטיין אופיר
א'1085105001מבוא למדעי התקשורתשיעורב16:0018:00101 נפתליד"ר דור דניאל
א'1085105030מבוא למדעי התקשורתתרגילה08:3010:00205 נפתליגב' שר ירדן
שנה ב' - קורסי חובה
א'1041219101תאוריות סוציולוגיות קלאסיותשיעורא14:0017:00003 זאב סגל נפתליפרופ' קמפ אדריאנה
א'1041219102תאוריות סוציולוגיות קלאסיותתרגילא13:0014:00105 נפתלימר מרשי אמיר
א'1041219103תאוריות סוציולוגיות קלאסיותתרגילא13:0014:00205 נפתלישטנדל מעין
א'1041219104תאוריות סוציולוגיות קלאסיותתרגילא17:0018:00105 נפתלימר מרשי אמיר
א'1041219105תאוריות סוציולוגיות קלאסיותתרגילא17:0018:00205 נפתלישטנדל מעין
א'1041338901שיטות מחקר כמותיותשיעורב10:0012:00110 נפתליפרופ' מנדל הדס
א'1041338902שיטות מחקר כמותיותתרגילב12:0014:00318 נפתליגב' ספורטס שרון
א'1041338903שיטות מחקר כמותיותתרגילב12:0014:00מ005 נפתלימר שומרון ארז
א'1041338904שיטות מחקר כמותיותתרגילב14:0016:00מ005 נפתליגב' ספורטס שרון
א'1082405301מבוא למדיניות ציבוריתשיעורג08:0010:30003 זאב סגל נפתליד"ר זהבי עמוס
א'1082405330מבוא למדיניות ציבוריתתרגילג11:3012:15203 נפתליגב' בוקצ'ין שירה
קורסי תשתית
א'1041260801ארגונים וחברהשו"תא10:0013:00101 נפתליפרופ' קלב אלכסנדרה
א'1041261901פוליטיקה ואתנוגרפיהשו"תג10:0013:00204 נפתליד"ר וייס אריקה
א'1041261401רפואה וחברהשו"תג14:3017:00101 נפתליגב' שחר ליאור
קורסים מהחוג ללימודי עבודה
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א'1051110201על העבודהשיעורג10:0013:00110 נפתלימר בונדי אסף
א'1051401001התנהגות ארגוניתשיעורא11:0015:00210 נפתליד"ר ויסברג איזק
א'1051401002התנהגות ארגוניתתרגילא10:0011:00208 נפתליגב' מסלטי מוריה
א'1051401003התנהגות ארגוניתתרגילא15:0016:00208 נפתליגב' מסלטי מוריה
א'1051401004התנהגות ארגוניתתרגילג13:0014:00204 נפתליגב' מסלטי מוריה
א'1041110501מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהשיעורה10:0013:00201 נפתליפרופ' שנהב יהודה
א'1041110502מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילד10:0011:00208 נפתליגב' גדבאן נדידה
א'1041110503מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילד11:0012:00208 נפתליגב' גדבאן נדידה
א'1041110504מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה13:0014:00107 נפתליגב' אבני אלינור
א'1041110505מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה13:0014:00105 נפתליגב' כץ עלמה
א'1041110506מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה14:0015:00107 נפתליגב' אבני אלינור
שנה ב' - קורסי חובה
א'1051200101שיטות מחקר איכותניותשיעורד08:3010:00101 נפתליד"ר בייקוביץ אביטל
א'1051200102שיטות מחקר איכותניותתרגילד10:0012:00105 נפתליגב' סמיונוב-טל קרן
א'1051200103שיטות מחקר איכותניותתרגילד12:0014:00106 נפתליגב' סמיונוב-טל קרן
א'1051200104שיטות מחקר איכותניותתרגילא10:0012:00106 נפתליגב' סמיונוב-טל קרן
א'1051200105שיטות מחקר איכותניותתרגילא12:0014:00106 נפתליגב' סמיונוב-טל קרן
א'1051404001דיני עבודהשיעורג13:0016:00003 זאב סגל נפתליד"ר לוריא לילך
א'1051404003דיני עבודהתרגילג12:1513:00103 נפתליגב' סמיונוב-טל קרן
א'1051404004דיני עבודהתרגילג16:0017:00105 נפתליגב' סמיונוב-טל קרן