סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
• יש לבחור סמינר אחד במהלך הלימודים
אב1071454001השפעת לחץ והסרת גידול סרטני על פגיעות להתפתחות גרורותסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהפרופ' בן-אליהו שמגר
א'1071482701מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהולסמינרה12:0014:00420 נפתליפרופ' ברק שגב
ב'1071482701מנגנונים נוירוביולוגיים והתנהגותיים בהתמכרות לאלכוהול פרופ' ברק שגב
א'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידהסמינרד14:0016:00420 נפתליפרופ' מוכמל רועי
ב'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה פרופ' מוכמל רועי
א'1071561401ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריהסמינרב16:0018:00420 נפתליפרופ' הנדלר תלמה
ב'1071561401ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריהסמינר פרופ' הנדלר תלמה
א'1071483101מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדםסמינרה12:0014:00426 נפתליד"ר צנזור ניצן
ב'1071483101מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדםסמינר ד"ר צנזור ניצן
א'1071365801היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיותסמינרא14:0016:00205 נפתליד"ר ברק בועז
ב'1071365801היבטים נוירוביולוגיים של תסמונות נוירוגנטיות ד"ר ברק בועז
המגמה לקוגניציה ומוח
שנה א'- שיעורי חובה
ב'1071434601שיטות מחקר וסטטיסטיקהשיעורב10:0012:00004 נפתלימר אבלס דקל
ב'1071434602שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגילתרגילה18:0020:00318 נפתלימר אבלס דקל
ב'1071434603שיטות מחקר וסטטיסטיקה- תרגילתרגילה16:0018:00318 נפתלימר אבלס דקל
א'1071483601תכנון ותכנות ניסויי ב- MATLAB- מתחיליםשיעורה08:3010:00מ005 נפתלימר רוזנבאום דוד
ב'1500200501מבנה המוחשיעורא08:0010:00002 שרמןד"ר תבור עידו
א'1500200501מבנה המוחשיעורא16:0018:00002 שרמןד"ר תבור עידו
א'1071476201קולוקוויום- א'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח**שיעורב14:0016:00214 שרתד"ר צנזור ניצן
ב'1071476201קולוקוויום- א'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח**שיעורב14:0016:00214 שרתד"ר יובל-גרינברג שלומית
חובת בחירה בין אחד משני השיעורים (כולל מעבדה)
ב'1071483001מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדםשיעורה10:0012:00208 נפתליד"ר יובל-גרינברג שלומית
ב'1071483401מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם**מעבדה ד"ר יובל-גרינברג שלומית
ב'1071483402מבוא לשיטות מחקר באלקטרופיזיולוגיה בבני אדם- תרגיל**מעבדהה14:0016:00מ005 נפתלימר טל נועם
• דרישת קדם ידע ב-MATLAB
ב'1071482301הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות**שיעורה10:0012:00422 נפתליפרופ' מוכמל רועי
ב'1071476501הדמיה מוחית בשיטות לא פולשניות- מעבדה*מעבדהב12:0014:00מ005 נפתליגב קליגר ליבי
* דרוש ידע מוקדם ב- MRI מיפוי ותפקוד מוח האדם
חובת בחירה של קורס אחד מתוך קורסי החובה של המגמה הקוגניטיב
א'1071473701חקר התודעה: התנהגות ומוח**שיעורד10:0012:00214 שרתפרופ' לאמי דומיניק
ב'1071476901קשב: התנהגות ומוח**שיעורד10:0012:00214 שרתפרופ' לאמי דומיניק
א'1071551901זיכרון אנושי א'שיעורד12:0014:00214 שרתפרופ' גושן גוטשטין י
א'1071493301אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםשיעורה10:0012:00106 נפתליד"ר ליעד מודריק
חובת בחירה של 2 קורסים מהרשימה הבאה- במהלך התואר
אב1071570601מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם**שיעורא12:0014:00214 שרתד"ר צנזור ניצן
• הקורס יינתן פעם בשבועיים
א'1501100501מבוא לנוירוביולוגיה מערכתיתשיעורג10:0013:00001 רוזנברגד"ר בלינדר פבלו
ד"ר יובל ניר
פרופ' ברק שגב
ב'1071475601המערכת המוטורית במוח האדםשיעורג12:0014:00421 נפתליפרופ' מוכמל רועי
א'1071473701חקר התודעה: התנהגות ומוח**שיעורד10:0012:00214 שרתפרופ' לאמי דומיניק
א'1071493301אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםשיעורה10:0012:00106 נפתליד"ר ליעד מודריק
סמינרים אמפיריים**
• על המעוניינים בדוקטורט ישיר לקחת סמינר בשנה א'
א'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידהסמינרד14:0016:00420 נפתליפרופ' מוכמל רועי
ב'1071364401מנגנונים מוחיים בחיקוי ולמידה פרופ' מוכמל רועי
א'1071483101מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדםסמינרה12:0014:00426 נפתליד"ר צנזור ניצן
ב'1071483101מודולציה מוחית של זכרונות בבני אדםסמינר ד"ר צנזור ניצן
א'1071561401ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריהסמינרב16:0018:00420 נפתליפרופ' הנדלר תלמה
ב'1071561401ממשק מוח מכונה בנוירופסיכיאטריהסמינר פרופ' הנדלר תלמה
א'1071590001עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוניסמינרה12:0014:00109 דן-דודד"ר ליעד מודריק
ב'1071590001עיבוד לא מודע של אובייקטים אמיתיים בעולם החיצוניסמינר לא לשיבוץ לא נדרשת כיתהד"ר ליעד מודריק
שנה ב'- שיעורי חובה
א'1071478301קולוויום -ב'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח**שיעורב14:0016:00214 שרתד"ר צנזור ניצן
ב'1071478301קולוויום -ב'- פסיכולוגיה קוגניטיבית/קוגניציה ומוח**שיעורב14:0016:00527 נפתליד"ר יובל-גרינברג שלומית
קורסי בחירה
א'1071473701חקר התודעה: התנהגות ומוח**שיעורד10:0012:00214 שרתפרופ' לאמי דומיניק
א'1501100501מבוא לנוירוביולוגיה מערכתיתשיעורג10:0013:00001 רוזנברגד"ר בלינדר פבלו
ד"ר יובל ניר
פרופ' ברק שגב
ב'1071475601המערכת המוטורית במוח האדםשיעורג12:0014:00421 נפתליפרופ' מוכמל רועי
א'1071493301אינטגרציה סמנטית: כיצד מקודדים ונקשרים מושגיםשיעורה10:0012:00106 נפתליד"ר ליעד מודריק
אב1071570601מנגנונים מוחיים של למידה וזיכרון בבני אדם**שיעורא12:0014:00214 שרתד"ר צנזור ניצן
• השיעור יינתן פעם בשבועיים
א'0455350501מיפוי המוח ודימות מוחישיעורא09:0012:00003 שרמןפרופ' אסף יניב
ד"ר שינברג תום
א'1071477201פתרון בעיות : המודלים הקלאסיים וגישות חדשותשיעורא16:0018:00314 נפתליפרופ' קרייטלר שולמית
ב'1071231601היסטוריה של הפסיכולוגיהשיעורה12:0014:00205 נפתליפרופ' אלגום דניאל
ב'1071477301חשיבה יצירתית וחשיבה המצאתיתשיעורא14:0016:00314 נפתליפרופ' קרייטלר שולמית
ב'1071480901פסיכופרמקולוגיהשיעורג10:0012:00210 נפתליפרופ' ברק שגב
• דרישת קדם: מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית
ב'1071483801נושאים מתקדמים בייצוג המוחי של פעולות מוטוריותשיעורא12:0014:00422 נפתליפרופ' מוכמל רועי
ב'1071478101MATLAB-המשךשיעורה08:3010:00מ005 נפתלימר רוזנבאום דוד
•יינתן פעם בשבועיים
א'1501101501הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבטשיעורב14:0016:00112 דן-דודפרופ ניקולה מג'יו
ב'1501101601הבסיס המולקולרי והיבטים קליניים של מחלות מערכת העצבים - היבטשיעורב14:0016:00112 דן-דודפרופ' הנדלר תלמה
ב'1501101701שיטות מחקר במדעי המוח הקלינייםשיעורב09:0012:00112 דן-דודד"ר תמר שיינר
ב'1501101901נוירופסיכיאטריהשיעורד10:0012:00112 דן-דודפרופ' ניר גלעדי