סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
סמסטר א
א'1031379301תיאוריות של אינטגרציהשיעורא18:0021:00205 נפתליד"ר שיאון מאיה
א'1099700001מבוא לאיחוד האירופישיעורא16:0018:00420 נפתליד"ר שיאון מאיה
א'1099700101כלכלת האיחוד האירופיסמינרד16:0018:00314 נפתליד"ר שדה טל
סמסטר ב
ב'1031379401אירופה, במאה ה-20 צמיחתה, התפתחותה, ומשבר של העידן המודרנישיעורד15:0018:00205 נפתליפרופ' ספקטורווסקי אלברטו
ב'1099700201סדנה בלימודי האיחוד האירופיסדנהו10:0012:00420 נפתליד"ר שיאון מאיה
ב'1099700301משפט האיחוד האירופישיעורו08:0010:00420 נפתליפרופ' אנגלוס גיאנקופולוס
ב'1099700401היסטוריה אירופיתשיעורו12:0014:00420 נפתליפרופ' אנגלוס גיאנקופולוס