סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
MA in Migration Studies - Semester A
א'1036400201Theories of International Migrationשיעורב15:0018:00106 נפתליפרופ' לוין אפשטיין נח
א'1036400101Qualitative Research Methodsשיעורה14:0016:00106 נפתליד"ר לב אימי
א'1036401701Forced Migration and the Humanitarian Systemשיעורה16:0018:00106 נפתלימר לוי עינב
MA in Migration Studies- Semester A&B
אב1036400901Migration and Civil Society Workshopסמינרב12:0014:00422 נפתליפרופ' קמפ אדריאנה
MA in Migration Studies - Semester B
ב'0759099204Immigration & Minorities: Linguistic, Psychological, & Educaשיעורב14:0017:00 ד"ר טננבאום מיכל
ב'1036402001European Politics and Migrationשיעורב17:0020:00106 נפתליד"ר אינה קובה
ב'1036401901Quantitative Research Methodsשיעורה12:0014:00א302 ספריה מדה"חד"ר רוטמן אסף
ב'1036401902Quantitative Research Methodsתרגילה14:0016:00א302 ספריה מדה"חד"ר רוטמן אסף
ב'1036401801Media and Migration: From Representations to Appropriationsשיעורה17:0020:00106 נפתליפרופ' בורדון ז'רום
ד"ר גיזלה דאקס
ב'1036402101Introduction to Transnational Studiesשיעורא13:0018:00106 נפתליד"ר אולבריכט כריסטיאן
7497