סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
קורסים כלל פקולטטים
סמסטר א'
א'1009110201מבוא לכלכלה ללא כלכלניםשו"תא09:0011:00004 נפתליגב' עופר גליה
א'1009110201מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ג14:0016:00101 נפתליגב' עופר גליה
א'1009182001מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברהשו"תב12:0014:00204 נפתליד"ר בן-שפר גד
א'1009182001מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה ה08:3010:00204 נפתליד"ר בן-שפר גד
א'1009184001שיטת המשפט הישראלישו"תג14:0016:00208 נפתליד"ר ליטור לילך
א'1009184001שיטת המשפט הישראלי ה14:0016:00208 נפתליד"ר ליטור לילך