סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב'1085100102הדרכה במאגרי מידעשיעור
ב'1085105501שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהשיעורב14:0016:00101 נפתליד"ר דור דניאל
ב'1085105502שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהתרגילב08:1509:00103 נפתליגב' צבילינג רוני
ב'1085105503שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהתרגילב09:1510:00103 נפתליגב' צבילינג רוני
ב'1085105504שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהתרגילב10:1511:00205 נפתליגב' חציר נועה
ב'1085105505שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהתרגילה10:1511:00103 נפתליגב' נתן אורית
ב'1085105506שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהתרגילה11:1512:00103 נפתליגב' נתן אורית
ב'1085105507שפה ותקשורת: חברה, מסר, פעולהתרגילב11:1512:00110 נפתליגב' חציר נועה
ב'1085105101קו נקודה רשתשיעורד10:0012:00201 נפתליד"ר אשורי תמר
ב'1085111101הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים**תרגילג08:3010:00208 נפתליגב' זיו לימור
*13/3/18, 10/4/18, 24/4/18, 8/5/18, 22/5/18, 5/6/18
ב'1085111102הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים**תרגילג13:0015:00205 נפתליגב' זיו לימור
*13/3/18, 10/4/18, 24/4/18, 8/5/18, 22/5/18, 5/6/18
ב'1085111103הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים**תרגילה08:3010:00103 נפתליגב' אפל נעמה
*15/3/18, 22/3/18, 26/4/18, 10/5/18, 24/5/18, 7/6/18
ב'1085111104הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים**תרגילה12:0014:00106 נפתליגב' אפל נעמה
*15/3/18, 22/3/18, 26/4/18, 10/5/18, 24/5/18, 7/6/18
ב'1085111105הדרכה בכתיבה מדעית - 6 מפגשים**תרגילד08:3010:00108 נפתליגב' זיו לימור
*14/3/18, 21/3/18, 25/4/18, 9/5/18, 30/5/18, 6/6/18
ב'1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורב08:3011:00201 נפתליגב' זסלבסקי אינה
ב'1009155502מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילג08:3010:00318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155503מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים-תרגילג10:0012:00318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155504מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילג14:0016:00318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155505מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה08:0010:00318 נפתליגב' כץ לאה
ב'1009155506מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורג12:0015:00201 נפתליגב' זסלבסקי אינה
ב'1009155507מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילד12:0014:00318 נפתלימר פרוסטינג צביאל
ב'1009155508מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילד12:0014:00מ005 נפתליגב' כץ לאה
ב'1009155509מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה10:0012:00318 נפתליגב' קופל אביטל
ב'1009155510מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה12:0014:00318 נפתליגב' קופל אביטל
ב'1009155511מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורד13:0016:00201 נפתליגב מיכל בן נוח טליטמן
ב'1009155512מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילא10:0012:00318 נפתליגב' צדקה-שולדינר הילה
ב'1009155513מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילא12:0014:00318 נפתליגב' צדקה-שולדינר הילה
ב'1009155514מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילב12:0014:00318 נפתליגב' קנמוני ענת
ב'1009155515מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילב14:0016:00318 נפתליגב' קנמוני ענת
שנה ב' - קורסי חובה, כלל התלמידים
ב'1085222901אתיקה ומדיניות התקשורתשיעורד16:0018:00201 נפתליד"ר פלג ענת
ב'1085220501תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםשיעורה14:0016:00101 נפתליד"ר בודנה סנדרין
ב'1085220502תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםתרגילב12:0013:00103 נפתליגב' צבילינג רוני
ב'1085220503תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםתרגילב13:0014:00103 נפתליגב' צבילינג רוני
ב'1085220504תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםתרגילג10:0011:00103 נפתליגב' תודר נועה
ב'1085220505תקשורת חזותית: אינטרנט, פרסום, צילוםתרגילג11:0012:00103 נפתליגב' תודר נועה
שנה ב'-קורס חובה הקבץ חברת הרשת
ב'1085220001שיטות מחקר כמותניות בתקשורתשיעורה10:0012:00208 נפתליפרופ' דביר שירה
ב'1085220002שיטות מחקר כמותניות בתקשורתתרגילה12:0013:00208 נפתלימר סטולרו נתן
שנה ב'- פרוסמינרים, כלל התלמידים
ב'1085432001האינטרנט בהיסטוריהפרו"סג16:0018:00420 נפתליפרופ' בורדון ז'רום
ב'1085431301טכנולוגיות מדיה בראי דוריפרו"סד14:0016:00425 נפתליד"ר אשורי תמר
ב'1085313401צילום ומלחמהפרו"סה12:0014:00425 נפתליד"ר בודנה סנדרין
שנה ג'-קורסי בחירה- כלל התלמידים
ב'1085307701נושאים בפילוסופיה של התקשורתשיעורב14:0016:00425 נפתליפרופ' אלי דרזנר
ב'1085264901הצלחה תקשורתית ופוליטית בעידן הדיגיטלישיעורג10:0012:00207 נפתליד"ר הדס איל
ב'1085264701צעירות 2.0- ייצוגיהן במדיה ופעילויותיהן ברשתשיעורג14:0016:00206 נפתליד"ר ברק-ברנדס סיגל
ב'1085265001שיווק חברתי לקידום נושאים חברתייםשיעורד14:0016:00206 נפתליפרופ' גוטמן נורית
ב'1085313501תקשורת, גזענות וסקסיזםשיעורה12:0014:00206 נפתליפרופ' בורדון ז'רום
שנה ג'- קורסי בחירה מחוגים אחרים
ב'0723203301ילדים וממשקים דיגיטלייםשו"תד10:0012:00111 דן-דודד"ר גילוץ שולי
שנה ג'- סדנאות- הקבץ חברת הרשת
ב'1085204101סדנת כתיבה ועריכה עיתונאיתסדנהג12:0014:00318 נפתלימר הופשטיין אבנר
ב'1085206601התמחות בחברות טכנולוגיה דיגיטליתסדנהד12:0014:00421 נפתליד"ר קמפף רונית