סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
החוג לתקשורת
סמסטר א'
שנה א' - קורסי חובה
א'1085100101הדרכה במאגרי מידעשיעור
א'1085105401יסודות בחברת הרשתשיעורב14:0016:00101 נפתליד"ר שגב אלעד
א'1085105402יסודות בחברת הרשתתרגילא10:0012:00103 נפתליגב' נתן אורית
א'1085105403יסודות בחברת הרשתתרגילב10:0012:00103 נפתליגב' נתן אורית
א'1085105404יסודות בחברת הרשתתרגילד08:3010:00103 נפתלימר סטולרו נתן
א'1085105405יסודות בחברת הרשתתרגילד12:0014:00208 נפתליגב' תודר נועה
א'1085105406יסודות בחברת הרשתתרגילא12:0014:00103 נפתליגב' רביה גל
א'1085105001מבוא למדעי התקשורתשיעורב16:0018:00223 (אולם ברגר) גילמןד"ר דור דניאל
א'1085105002מבוא למדעי התקשורתתרגילא15:0017:00103 נפתלימר הרלב אלעד
א'1085105003מבוא למדעי התקשורתתרגילב08:3010:00105 נפתליגב' זיו לימור
א'1085105004מבוא למדעי התקשורתתרגילב08:3010:00208 נפתלימר יזהר ערן
א'1085105005מבוא למדעי התקשורתתרגילג16:0018:00208 נפתליגב' תודר נועה
א'1085105006מבוא למדעי התקשורתתרגילה08:3010:00208 נפתלימר הרלב אלעד
א'1085105007מבוא למדעי התקשורתתרגילה08:3010:00105 נפתליגב' שר ירדן
א'1085105201לחקור תקשורתשיעורה14:0016:00101 נפתליפרופ' דביר שירה
ד"ר אשורי תמר
א'1085105202לחקור תקשורתתרגילג14:0015:00205 נפתליגב' אפל נעמה
א'1085105203לחקור תקשורתתרגילג15:0016:00205 נפתליגב' אפל נעמה
א'1085105204לחקור תקשורתתרגילד10:0011:00103 נפתלימר סטולרו נתן
א'1085105205לחקור תקשורתתרגילד11:0012:00103 נפתלימר סטולרו נתן
א'1085105206לחקור תקשורתתרגילג14:0015:00210 נפתלימר סטולרו נתן
קורס חובה שנתי
אב1085105301מבוא למקצועות התקשורתסדנהא08:3011:00012 נפתלימר גלבוע דוד
אב1085105302מבוא למקצועות התקשורתסדנהא11:3014:00012 נפתלימר גלבוע דוד
אב1085105303מבוא למקצועות התקשורתסדנהב10:0013:00012 נפתלימר גלבוע דוד
אב1085105304מבוא למקצועות התקשורתסדנהג08:3011:00012 נפתלימר גלבוע דוד
אב1085105305מבוא למקצועות התקשורתסדנהג11:3014:00012 נפתלימר גלבוע דוד
א'1041110501מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהשיעורה10:0012:30010 בר-שירהפרופ' שנהב יהודה
א'1041110502מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילג09:0010:00108 נפתלימר בכור רן
א'1041110503מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילג15:0016:00207 נפתליגב' אבני אלינור
א'1041110504מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילג16:0017:00207 נפתליגב' אבני אלינור
א'1041110505מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה09:0010:00206 נפתלימר בכור רן
א'1041110506מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה09:0010:00205 נפתליגב' גדבאן נדידה
א'1041110507מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה09:0010:00108 נפתליגב' אבני אלינור
א'1041110508מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה13:0014:00208 נפתליגב' גדבאן נדידה
א'1041110509מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה13:0014:00105 נפתליגב' כץ עלמה
גב' אבני אלינור
א'1041110510מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה13:0014:00204 נפתלימר בכור רן
א'1041110511מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי-החברהתרגילה14:0015:00105 נפתליגב' כץ עלמה
גב' גדבאן נדידה
שנה ב' - קורסי חובה כלל התלמידים
א'1085220301תורות ההשפעהשיעורג10:0012:00101 נפתליפרופ' דביר שירה
א'1085220401מפת התקשורתשיעורה10:0012:00210 נפתליד"ר באלינט ענת
שנה ב' - קורס חובה הקבץ חברת הרשת
א'1085220201שיטות מחקר איכותניות בתקשורתשיעורה12:0014:00207 נפתליד"ר בודנה סנדרין
א'1085220202שיטות מחקר איכותניות בתקשורתתרגילב08:3009:30207 נפתליגב' אפל נעמה
שנה ב' - סדנאות חובה שנתיות הקבץ מקצועות התקשורת
אב1085206101עיתונות דיגיטאליתסדנהג08:3010:00203 נפתלימר דרורי מתן
מר גל ארנון
אב1085206102עיתונות דיגיטאליתסדנהד08:3010:00203 נפתלימר דסקל אוריאל
אב1085206103עיתונות דיגיטאליתסדנהד10:1511:45203 נפתליגב' מנדלסון (שולמן)סופי
א'1085206301אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -א'סדנהב08:3010:00203 נפתליגב' וינר יעל
א'1085206302אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -א'סדנהג14:0016:00203 נפתליגב' וינר יעל
א'1085206303אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -א'סדנהד16:0018:00204 נפתליגב' שלו נעמה
ב'1085206401אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -ב'סדנהב08:3010:00203 נפתלימר גנקין יורי
ב'1085206402אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -ב'סדנהה08:3010:00203 נפתלימר דואק נמרוד
ב'1085206403אסטרטגיה תקשורתית:OFF LINE ו- ON LINE -ב'סדנהה10:1511:45203 נפתלימר דואק נמרוד
שנה ב'- פרוסמינרים, כלל התלמידים
א'1085313701תקשורת: לוגיקה, רטוריקה, פרגמטיקהפרו"סב10:0012:00419 נפתליפרופ' אלי דרזנר
א'1085260701אמת ודיאלוגפרו"סג14:0016:00422 נפתליד"ר דור דניאל
א'1085312801אמהות במדיה ואמהות דיגיטליתפרו"סד12:0014:00420 נפתליד"ר ברק-ברנדס סיגל
שנה ג'-סמינרי מחקר שנתיים- הקבץ חברת הרשת
אב1085313201מאחורי הכותרותסמינרב12:0014:00420 נפתליד"ר דור דניאל
אב1085309201עקרונות ויישומים של תורת הרשתסמינרב16:0018:00420 נפתליד"ר שגב אלעד
שנה ג'- סמינרים מעשיים שנתיים- הקבץ מקצועות התקשורת
אב1085314401עיתונות חוקרתסמינרא10:0012:00420 נפתלימר קרא ברוך
אב1085314301בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתסמינרב10:0012:00425 נפתליגב' וינר יעל
אב1085314302בין יחסי ציבור לדיגיטל - כלים יישומיים בתקשורת שיווקיתסמינרג16:0018:00314 נפתליגב' שלו נעמה
שנה ג'-סדנאות- הקבץ חברת הרשת
א'1085206501חיים ממבזק למבזק: תקשורת ספורט בעידן הרשתות החברתיותסדנהא12:0014:00425 נפתלימר זילברשטיין דניאל
א'1085204801משחוק מותגים, מדיה ותקשורת, ארגונים ומערכות למידהסדנהה08:3010:00318 נפתליד"ר גזית חנן
שנה ג'-קורסי בחירה- כלל התלמידים
א'1085263701פרקים בתולדות העיתונות העבריתשיעורד14:0016:00207 נפתליפרופ' גוברין נורית
א'1085313801עוצמה ושליטה בעידן הדיגיטלישיעורד16:0018:00205 נפתליד"ר שגב אלעד
א'1085264501סיקור הסכסוך הישראלי פלסטינישיעורה14:0016:00206 נפתליפרופ' בורדון ז'רום
שנה ג'- קורסי בחירה מחוגים אחרים
א'1036400201Theories of International Migrationשיעורב15:0018:00106 נפתליפרופ' לוין אפשטיין נח
•הקורס יינתן באנגלית
א'0662224201ניתוח השיח בזירה הציבורית: רטוריקה ודמגוגיה בעידן ה-Fake newשיעורב14:0016:00326 גילמןד"ר איתן אורקיבי
א'0723203701מרחבי מידע דיגיטליים ולמידהשו"תד10:0012:00318 שרתד"ר הרדוף-יפה שרון
א'0723203601טכנולוגיות ניידות ולמידהשו"תד12:0014:00307 שרתד"ר אפרת קופרמן אסתר