סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
קורסים כלל פקולטטים
סמסטר ב'
ב'1009110202מבוא לכלכלה ללא כלכלניםשו"תג10:0012:00103 נפתליגב' עופר גליה
ב'1009110202מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ה12:0014:00103 נפתליגב' עופר גליה
ב'1009182002מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברהשו"תב12:0014:00207 נפתליד"ר פלייסיג דידה
ב'1009182002מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה ד12:0014:00207 נפתליד"ר פלייסיג דידה
ב'1009184002שיטת המשפט הישראלישו"תב14:0016:00103 נפתליד"ר ליטור לילך
ב'1009184002שיטת המשפט הישראלי ה08:3010:00103 נפתליד"ר ליטור לילך
ב'1009188201מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'שיעורד10:0012:00210 נפתליפרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו
ב'1009188202מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'שיעורה10:0012:00010 בר-שירהד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי
ב'1009188203מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילב12:0013:00204 נפתלימר הוד תמיר
ב'1009188204מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילב12:0013:00004 נפתליגב' עובד אור
ב'1009188205מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילב16:0017:00204 נפתליגב' נבו עדי
ב'1009188206מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילב17:0018:00204 נפתליגב' נבו עדי
ב'1009188207מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילג10:0011:00204 נפתלימר בכור רן
ב'1009188208מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילג11:0012:00204 נפתלימר בכור רן
ב'1009188209מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילג14:0015:00204 נפתליגב' לנציאנו הדס
ב'1009188210מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילג15:0016:00204 נפתליגב' לנציאנו הדס
ב'1009188211מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילד12:0013:00204 נפתלימר נולר ברוך
ב'1009188212מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילד12:0013:00108 נפתלימר הוד תמיר
ב'1009188213מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילה12:0013:00108 נפתלימר בכור רן
ב'1009188214מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה ב'תרגילה13:0014:00108 נפתלימר נולר ברוך
ב'1009155501מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורב08:3011:00201 נפתליגב' זסלבסקי אינה
ב'1009155502מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילג08:1509:45318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155503מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים-תרגילג10:0012:00318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155504מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילג14:0016:00318 נפתליגב' גפטר לי
ב'1009155505מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה08:3010:00318 נפתליגב' קופל אביטל
ב'1009155506מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורג12:0015:00201 נפתליגב' זסלבסקי אינה
ב'1009155507מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילד08:0010:00318 נפתלימר בריל ברק
ב'1009155508מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילד10:0012:00318 נפתלימר בריל ברק
ב'1009155509מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה12:0014:00318 נפתלימר פישר אייל
ב'1009155510מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילה14:0016:00318 נפתלימר פישר אייל
ב'1009155511מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםשיעורד13:0016:00201 נפתליגב מיכל בן נוח טליטמן
ב'1009155512מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילא10:0012:00318 נפתליגב' קופל אביטל
ב'1009155513מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילא12:0014:00318 נפתליגב' קופל אביטל
ב'1009155514מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילב12:0014:00318 נפתלימר חרובי יותם
ב'1009155515מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתוניםתרגילב14:0016:00318 נפתלימר חרובי יותם