סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
קורסים כלל פקולטטים
סמסטר א'
א'1009110201מבוא לכלכלה ללא כלכלניםשו"תא09:0011:00110 נפתליד"ר וייסמן דארין
א'1009110201מבוא לכלכלה ללא כלכלנים ג14:0016:00110 נפתליד"ר וייסמן דארין
א'1009182001מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברהשו"תב12:0014:00208 נפתליד"ר בן-שפר גד
א'1009182001מבוא לפסיכולוגיה למדעי החברה ה08:3010:00208 נפתליד"ר בן-שפר גד
א'1009184001שיטת המשפט הישראלישו"תג14:0016:00103 נפתליד"ר ליטור לילך
א'1009184001שיטת המשפט הישראלי ה12:0014:00103 נפתליד"ר ליטור לילך
א'1009188101מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'שיעורד10:0012:00010 בר-שירהפרופ' אמל ג'מאל
פרופ' שטרנגר קרלו
א'1009188102מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'שיעורה10:0012:00010 בר-שירהד"ר בועז חגי
ד"ר פוסמניק שי
א'1009188103מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילב12:0013:00204 נפתלימר הוד תמיר
א'1009188104מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילב13:0014:00204 נפתליגב' לנציאנו הדס
א'1009188105מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילג12:0013:00204 נפתליגב' נבו עדי
א'1009188106מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילג13:0014:00204 נפתליגב' נבו עדי
א'1009188107מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילג14:0015:00204 נפתלימר בכור רן
א'1009188108מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילד12:0013:00004 נפתלימר נולר ברוך
א'1009188109מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילד12:0013:00103 נפתלימר הוד תמיר
א'1009188110מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילד14:0015:00004 נפתליגב' לנציאנו הדס
א'1009188111מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילד14:0015:00103 נפתליגב' עובד אור
א'1009188112מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילה12:0013:00004 נפתלימר נולר ברוך
א'1009188113מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילה12:0013:00204 נפתלימר בכור רן
א'1009188114מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה א'תרגילה13:0014:00204 נפתלימר בכור רן