סמ.מס' קורסשם קורסאופן הוראהיוםמשעהעד שעהחדר ובנייןמרצים
בית הספר לכלכלה
מערכת שעות - תשע"ז - סמסטר ב'
שנה א' - קורסי חובה
ב'1011110903סטטיסטיקה לכלכלנים ב'שיעורא12:0015:00010 ברגלסד"ר גברילוב יוליה
ב'1011110904סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילה14:0016:00010 ברגלסמר שלזינגר מתן
ב'1011110905סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילה16:0018:00010 ברגלסמר שלזינגר מתן
_______________________
ב'1011110906סטטיסטיקה לכלכלנים ב'שיעורב09:0012:00001 ברגלסד"ר לביא אביטל
ב'1011110907סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילד08:0010:00001 ברגלסגב' שנהב ליאת
ב'1011110908סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילד10:0012:00008 ברגלסגב' שנהב ליאת
_______________________
ב'1011110909סטטיסטיקה לכלכלנים ב'שיעורג08:0011:00201 נפתליד"ר אגאי נירית
ב'1011110910סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילג14:0016:00012 ברגלסמר מנדל לירן
ב'1011110911סטטיסטיקה לכלכלנים ב'תרגילג16:0018:00010 ברגלסמר מנדל לירן
___________________________________________________________
ב'1011111202מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תא10:0012:00010 ברגלסד"ר נוסבוים אסף
ב'1011111202מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תה11:0012:30010 ברגלסד"ר נוסבוים אסף
_______________________
ב'1011111203מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תב12:0014:00010 ברגלסמר כהן יונתן
ב'1011111203מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תד12:0014:00010 ברגלסמר כהן יונתן
_______________________
ב'1011111204מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תב14:0016:00010 ברגלסמר כהן יונתן
ב'1011111204מתמטיקה לכלכלנים ב'שו"תד14:0016:00010 ברגלסמר כהן יונתן
_______________________
ב'1011210304מיקרו כלכלה א'שיעורא17:0020:00010 ברגלסמר בן יהודה שלומי
ב'1011210305מיקרו כלכלה א'שיעורב16:0019:00010 ברגלסמר בן יהודה שלומי
ב'1011210306מיקרו כלכלה א'תרגילד10:0012:00001 ברגלסמר קמינר דורון
ב'1011210307מיקרו כלכלה א'תרגילד16:0018:00001 ברגלסמר קמינר דורון
ב'1011210308מיקרו כלכלה א'תרגילה09:0011:00010 ברגלסמר ברכה דולב
ב'1011210309מיקרו כלכלה א'תרגילה12:3014:00010 ברגלסמר ברכה דולב
_______________________
ב'1011210310מיקרו כלכלה א'שיעורג11:0014:00010 ברגלספרופ' וטשטיין דוד
ב'1011210311מיקרו כלכלה א'תרגילא10:0012:00011 ברגלסגב' ויסמן הדר
ב'1011210312מיקרו כלכלה א'תרגילא15:0017:00011 ברגלסגב' ויסמן הדר
___________________________________________________________
ב'1011250001חשבונאות לכלכלניםשו"תד10:0012:00011 ברגלסד"ר אינגבר גלי
___________________________________________________________
קורסי חובה-שנים ב' ג'
ב'1011210210מאקרו כלכלה א'שיעורב09:3012:00011 ברגלסד"ר סטי עופר
ד"ר וייס דוד
ב'1011210211מאקרו כלכלה א'תרגילב14:0016:00001 ברגלסמר ביטנר יובל
___________________________________________________________
ב'1011210912מיקרו כלכלה בשיעורג08:3011:00012 ברגלסמר בינסקי הדר
ב'1011210913מיקרו כלכלה בתרגילה10:0012:00011 ברגלסמר טביב נוריאל
ב'1011210914מיקרו כלכלה בתרגילה14:0016:00011 ברגלסמר טביב נוריאל
___________________________________________________________
ב'1011210610מבוא לאקונומטריקהשיעורב16:3018:00012 ברגלסד"ר גוטליבובסקי חמי
ב'1011210610מבוא לאקונומטריקהשיעורה12:0014:00012 ברגלסד"ר גוטליבובסקי חמי
_______________________
ב'1011210611מבוא לאקונומטריקהתרגילד12:0014:00001 ברגלסמר שנן ינאי
ב'1011210612מבוא לאקונומטריקהתרגילד14:0016:00001 ברגלסמר שנן ינאי
_______________________
ב'1011210613מבוא לאקונומטריקהשיעורב12:0014:00012 ברגלסד"ר וייסבורד שרית
ב'1011210613מבוא לאקונומטריקהשיעורד14:0016:00012 ברגלסד"ר וייסבורד שרית
_______________________
ב'1011210614מבוא לאקונומטריקהתרגילה12:0014:00011 ברגלסגב' אביבי הדר
ב'1011210615מבוא לאקונומטריקהתרגילה17:0019:00011 ברגלסגב' אביבי הדר
___________________________________________________________
ב'1011210504מאקרו כלכלה ב'שיעורג11:0014:00012 ברגלספרופ' ליידרמן ליאונרדו
ב'1011210505מאקרו כלכלה ב'תרגילב16:0018:00001 ברגלסמר פרלין אנדרי
ב'1011210506מאקרו כלכלה ב'תרגילב18:0020:00011 ברגלסמר פרלין אנדרי
_______________________
ב'1011210507מאקרו כלכלה ב'שיעורד08:0011:00012 ברגלספרופ' חזן משה
ב'1011210508מאקרו כלכלה ב'תרגילג12:0014:00011 ברגלסמר כץ אורי
ב'1011210509מאקרו כלכלה ב'תרגילג14:0016:00010 ברגלסמר כץ אורי
_______________________
ב'1011210510מאקרו כלכלה ב'שיעורה08:0011:00012 ברגלסד"ר וייסמן דארין
ב'1011210511מאקרו כלכלה ב'תרגילג08:0010:00011 ברגלסמר טביב נוריאל
ב'1011210512מאקרו כלכלה ב'תרגילג10:0012:00011 ברגלסמר טביב נוריאל
___________________________________________________________
ב'1011210407מיקרו כלכלה גשיעורב09:0012:00012 ברגלספרופ' פרשטמן חיים
ד"ר בשן אורן
ב'1011210408מיקרו כלכלה גשיעורג16:0019:00012 ברגלספרופ' פרשטמן חיים
ד"ר בשן אורן
ב'1011210409מיקרו כלכלה גתרגילג19:0021:00001 ברגלסמר לוזון פבריס
ב'1011210410מיקרו כלכלה גתרגילד16:0018:00010 ברגלסמר לוזון פבריס
ב'1011210411מיקרו כלכלה גתרגילד18:0019:30001 ברגלסמר לוזון פבריס
_______________________
ב'1011210412מיקרו כלכלה גשיעורד16:0019:00011 ברגלספרופ' רובינשטיין אריאל
ב'1011210413מיקרו כלכלה גתרגילב14:0016:00011 ברגלספרופ' רובינשטיין אריאל
_______________________
ב'1011210414מיקרו כלכלה ג'שיעורה14:0017:00012 ברגלסד"ר בשן אורן
פרופ' פרשטמן חיים
ב'1011210415מיקרו כלכלה ג'תרגילג14:0016:00011 ברגלסמר בן-דוד איל
ב'1011210416מיקרו כלכלה ג'תרגילג16:0018:00011 ברגלסמר בן-דוד איל
__________________________________________
קורסי בחירה
קבוצה א'
ב'1011322002מדיניות כלכלית בישראלשו"תה12:0015:00001 נפתליפרופ' בן- דוד דן
•הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל
ב'1011330302כלכלה מונטרית בישראלשו"תג08:3010:00010 ברגלספרופ' ליידרמן ליאונרדו
•הקורס שייך גם לתחום כלכלת ישראל
ב'1011321401מתמטיקה מתקדמת לכלכלניםשו"תג13:0016:00001 ברגלספרופ' בן פורת אלחנן
ב'1011334601כלכלה ומשפטשו"תג10:0013:00101 - אולם טרובוביץד"ר רגבי אורן
ב'1011333401החלטות בתנאי אי ודאותשו"תא10:0013:00012 ברגלספרופ' גלבוע יצחק
קורסים בתחום כלכלת ישראל
ב'1011332102בנקאות בישראל: תאוריה ויישוםשו"תב08:0010:00010 ברגלסד"ר בנימיני יעל
ב'1011347401רגולציה מיקרו כלכליתשו"תג16:0018:00001 ברגלסד"ר שלם רועי
קבוצה ב'
ב'1011355001הסטוריה כלכליתשו"תא13:0015:00011 ברגלסד"ר גולדברג דרור
ב'1011340501שווקי המט"ח והשפעתם על המשקשו"תב18:0020:00001 ברגלסד"ר מופקדי טל
סמינריון רגיל
ב'1011356005שווקים פיננסיים**סמינר 008 ברגלספרופ' אלדור רפאל
•פגישה ראשונה תתקיים ביום א' 19/3 שעה 08 חדר 008
ב'1011356006כלכלה מוניטרית ומערכת הבנקאות**סמינר 008 ברגלסד"ר בנימיני יעל
• פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 13/3 שעה 09:45 חדר 008
ב'1011356007שווקים, רגולציה ותחרות בישראל**סמינר 008 ברגלסד"ר חגאי זיו
• פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 21/3 שעה 18 חדר 008
סמינריון מורחב
ב'1011356211תורת ההחלטות ותורת המשחקים**סמינר 008 ברגלספרופ' דקל עדי
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 15/3 שעה 12 חדר 008
ב'1011356212נושאים במאקרו כלכלה**סמינר 009 ברגלסד"ר וייס דוד
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 14/3 שעה 10 חדר 009
ב'1011356213נושאים במדיניות ציבורית ובמאקרו כלכלה**סמינר 008 ברגלסד"ר סטי עופר
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 14/3 שעה 10 חדר 008
ב'1011356214מדיניות בנקים מרכזיים**סמינר פרופ' ליידרמן ליאונרדו
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 21/3 שעה 14 חדר 009
ב'1011356215משחקים בייסיאנים ועיצוב מכניזמים**סמינר 008 ברגלספרופ' פוזנר עדי
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ה' 16/3 שעה 14 חדר 008
ב'1011356216נושאים בכלכלה יישומית: תאונות דרכים, פשע, והרתעה**סמינר 009 ברגלסד"ר וייסבורד שרית
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 21/3 שעה 10 חדר 009
ב'1011356217נושאים בכלכלת עבודה: היצע עבודה, תצרוכת, וחסכון משקי בית**סמינר 008 ברגלסד"ר ספורטא איתי
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 15/3 שעה 10 חדר 008
ב'1011356218כלכלת משפחה**סמינר 101 ברגלספרופ' חזן משה
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ג' 21/3 שעה 10 חדר 101
ב'1011356219נושאים נבחרים במיקרו כלכלה וארגון תעשייתי**סמינר 008 ברגלספרופ' פרשטמן חיים
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 13/3 שעה 14 חדר 008
ב'1011356220נושאים בכלכלת בריאות וביטוח**סמינר 009 ברגלסד"ר זלצר דן
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 22/3 שעה 10 חדר 009
ב'1011356221יישומים למודלים כלכליים בשווקים פיננסים**סמינר 009 ברגלסד"ר בירד דניאל
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ד' 29/3 שעה 12 חדר 009
ב'1011356222תכנון שווקים**סמינר 008 ברגלספרופ' אליעז כפיר
•פגישה ראשונה תתקיים ביום א' 19/3 שעה 16 חדר 008
ב'1011356223פריקונומיקס: סמינר בכלכלה פופולרית**סמינר 008 ברגלספרופ' נאמן צבי
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 20/3 שעה 12 חדר 008
ב'1011356224נושאים בכלכלת עבודה וחינוך**סמינר 101 ברגלסד"ר שלוסר אנליה
•פגישה ראשונה תתקיים ביום ב' 20/3 שעה 10 חדר 101