סמ.מס' קורסשם קורסמרציםיוםשעותחדר ובנייןמטלת סיום
$תואר ראשון
סמסטר א+ב
א'0627324001רכישה טיפוסית וא-טיפוסית של פסוקיות זיקהד"ר אירנה בוטוויניק
א12:00-10:00105 וובמטלה
ב'0627324001רכישה טיפוסית וא-טיפוסית של פסוקיות זיקהד"ר אירנה בוטוויניק
א14:00-12:00105 וובמטלה
א'0627405601סמינר רכישת הערבית והעבריתפרופ' אותי בת-אל
ד14:00-12:00401 וובמטלה
ב'0627405601סמינר רכישת הערבית והעבריתפרופ' אותי בת-אל
ד14:00-12:00401 וובמטלה
א'0627406401בלשנות של שפות קהילה: פונולוגיה ומורפולוגיהפרופ' אותי בת-אל
ב14:00-12:00401 וובמטלה
ב'0627406401בלשנות של שפות קהילה: פונולוגיה ומורפולוגיהפרופ' אותי בת-אל
ג16:00-14:00401 וובמטלה
א'0627407501סוגיות נבחרות בפסיכובלשנות ובנוירובלשנותד"ר עינת שיטרית
ה14:00-12:00401 וובמטלה
ב'0627407501סוגיות נבחרות בפסיכובלשנות ובנוירובלשנותד"ר עינת שיטרית
ה14:00-12:00401 וובמטלה
א'0627409701סמינר התאם ומנגנוני זיכרון בעיבוד משפטיםפרופ' איה מלצר-אשר
א14:00-12:00401 וובמטלה
ב'0627409701סמינר התאם ומנגנוני זיכרון בעיבוד משפטיםפרופ' איה מלצר-אשר
א12:00-10:00401 וובמטלה
סמסטר א'
א'0627101001מבוא לבלשנות: מבט פנורמיפרופ' איה מלצר-אשר
ב16:00-14:00001 וובמטלה
א'0627101102תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' אריג' חוריה
ג16:00-14:00105 רוזנברגמטלה
א'0627101103תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' ניקי קוסטרייך
ד12:00-10:00106 רוזנברגמטלה
א'0627101105תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' נעמה גדרון
ד18:00-16:00105 רוזנברגמטלה
א'0627101106תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמיגב' ענבל קופרוסר
ה12:00-10:00209 רוזנברגמטלה
א'0627112001פונטיקהד"ר אוון גרי כהן
ב14:00-12:00001 וובמטלה
א'0627112001פונטיקהד"ר אוון גרי כהן
ד14:00-12:00001 וובמטלה
א'0627210501Academic skills: Readings in Linguisticsד"ר אוון גרי כהן
ג16:00-14:00103 וובמטלה
א'0627213001תחביר מתחיליםפרופ' טל סילוני
ג14:00-12:00001 וובמטלה
א'0627213001תחביר מתחיליםפרופ' טל סילוני
ה14:00-12:00001 וובמטלה
א'0627213102תר' תחביר מתחיליםמר זיו פלוטניק
א12:00-10:00103 וובמטלה
א'0627214901סדנה בתחביר מתחיליםמר יובל כ"ץ
ב12:00-10:00205 רוזנברגמטלה
א'0627213103תר' תחביר מתחיליםגב' נופר רמון
ג12:00-10:00103 וובמטלה
א'0627216601פונולוגיה מתקדמיםד"ר אוון גרי כהן
ב18:00-16:00103 וובמטלה
א'0627216601פונולוגיה מתקדמיםד"ר אוון גרי כהן
ד18:00-16:00103 וובמטלה
א'0627216602תרגיל פונולוגיה מתקדמיםגב' ניצן כהן
ד14:00-12:00106 רוזנברגמטלה
א'0627216603תרגיל פונולוגיה מתקדמיםגב' אלונה גולובצ'יק
ד16:00-14:00102 וובמטלה
א'0627217701יסודות הסמנטיקה הפורמליתפרופ' אלפרד לנדמן
ב12:00-10:00103 וובמטלה
א'0627217701יסודות הסמנטיקה הפורמליתפרופ' אלפרד לנדמן
ד12:00-10:00103 וובמטלה
א'0627217702תר' יסודות הסמנטיקה הפורמליתמר עומר קלו
ד10:00-08:00102 וובמטלה
א'0627217703תר' יסודות הסמנטיקה הפורמליתגב' עדי באער מדרנו
ד10:00-08:00103 וובמטלה
א'0627224401סטטיסטיקה לבלשנים: מתחיליםמר ניצן טריינין
ב10:00-08:00103 וובמטלה
א'0627324101ממשק הפונולוגיה והמורפולוגיהד"ר עזר ראסין
א14:00-12:00105 וובמטלה
א'0627324101ממשק הפונולוגיה והמורפולוגיהד"ר עזר ראסין
ג14:00-12:00105 וובמטלה
א'0627402801פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסוייםפרופ' איה מלצר-אשר
א10:00-08:00103 וובמטלה
א'0627402801פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסוייםמר חזי שבנוב
ד14:00-12:00103 וובמטלה
א'0627406701חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכיטקטורה פונולוגיתד"ר עזר ראסין
א18:00-16:00105 וובמטלה
א'0627406701חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכטיקטורה פונולוגיתד"ר עזר ראסין
ג18:00-16:00105 וובמטלה
א'0627406702תרגיל חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכיטקטורה פונולוגיתמר בנימין פליקשטיין
ה10:00-08:00105 וובמטלה
א'0627407201רכישת שפה: גישות פסיכובלשניותד"ר עינת שיטרית
א16:00-14:00102 וובמטלה
א'0627407201רכישת שפה: גישות פסיכובלשניותד"ר עינת שיטרית
ד18:00-16:00102 וובמטלה
א'0627409001בלשנות חישובית מתקדמיםפרופ' רוני קציר
ג12:00-10:00102 וובמטלה
א'0627409001בלשנות חישובית מתקדמיםפרופ' רוני קציר
ה12:00-10:00102 וובמטלה
א'0627409002תרגיל בלשנות חישובית מתקדמיםגב' עדי באער מדרנו
ג16:00-14:00105 וובמטלה
א'0627419101סמינר עיבודפרופ' רוני קציר
ג16:00-14:00401 וובמטלה
א'0627419101סמינר עיבודפרופ' רוני קציר
ה16:00-14:00401 וובמטלה
סמסטר ב
ב'0627106001מבוא לבלשנות: בונים תיאוריהפרופ' איה מלצר-אשר
ד12:00-10:00223 (אולם ברגר) גילמןמטלה
ב'0627106002תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריהמר עופר ברודץ'
א12:00-10:00103 וובמטלה
ב'0627106003תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריהגב' נעמה גדרון
א14:00-12:00103 וובמטלה
ב'0627106004תר' מבוא לבלשנות: בונים תיאוריהגב' ניקי קוסטרייך
א16:00-14:00102 וובמטלה
ב'0627102201פונולוגיה מתחיליםד"ר עזר ראסין
ב14:00-12:00001 וובמטלה
ב'0627102201פונולוגיה מתחיליםד"ר עזר ראסין
ד14:00-12:00001 וובמטלה
ב'0627102102תר' פונולוגיה מתחיליםמר זיו פלוטניק
ג10:00-08:00102 וובמטלה
ב'0627102103תר' פונולוגיה מתחיליםגב' ורה רוסיאנוב
ג12:00-10:00262 גילמןמטלה
ב'0627102301סדנא מתקדמת בפונולוגיהגב' אלונה גולובצ'יק
ג16:00-14:00205 רוזנברגמטלה
ב'0627114201מבוא לסמנטיקהגב' ניקול קציר
ג14:00-12:00001 וובמטלה
ב'0627114201מבוא לסמנטיקהמר אביב שונפלד
ה12:00-10:00001 וובמטלה
ב'0627114202תר' מבוא לסמנטיקהגב' עדי באער מדרנו
א18:00-16:00105 רוזנברגמטלה
ב'0627114203תר' מבוא לסמנטיקהמר עומר קלו
ב12:00-10:00105 רוזנברגמטלה
ב'0627114204תר' מבוא לסמנטיקהמר הלל בכר
ב16:00-14:00105 רוזנברגמטלה
ב'0627201101פונטיקה אקוסטיתד"ר אוון גרי כהן
ב10:00-08:00זום -מטלה
ב'0627210502Academic skills: Readings in Linguisticsד"ר אוון גרי כהן
ג16:00-14:00103 וובמטלה
ב'0627211401רכישת שפה במודל הגנרטיביד"ר אירנה בוטוויניק
ד14:00-12:00103 וובמטלה
ב'0627211701תחביר מתקדמים: עיבוד תחביריפרופ' טל סילוני
ג12:00-10:00001 וובמטלה
ב'0627211701תחביר מתקדמים: עיבוד תחביריפרופ' טל סילוני
ה14:00-12:00001 וובמטלה
ב'0627210201תרגיל תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירימר דורי שהרבני
ב12:00-10:00103 וובמטלה
ב'0627210202תרגיל תחביר מתקדמים: עיבוד תחבירימר תום דולב
ב14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
ב'0627215201פונולוגיה של מילים שאולותד"ר אוון גרי כהן
ד16:00-14:00307 גילמןמטלה
ב'0627222201בלשנות חישובית מתחיליםפרופ' רוני קציר
ג20:00-16:00זום -מטלה
ב'0627222101תרגיל בלשנות חישובית מתחיליםגב' עדי באער מדרנו
ד18:00-16:00זום -מטלה
ב'0627225501סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמיםפרופ' איה מלצר-אשר
ד10:00-08:00זום -מטלה
ב'0627315301Aspectual and Perspective Operators and the Semantics of Verפרופ' אלפרד לנדמן
א18:00-14:00401 וובמטלה
ב'0627328001דו לשוניות: התפתחות, ידע ושימושד"ר אירנה בוטוויניק
א12:00-10:00102 וובמטלה
ב'0627400101Advanced Semanticsפרופ' אלפרד לנדמן
ב16:00-14:00103 וובמטלה
ב'0627400101Advanced Semanticsפרופ' אלפרד לנדמן
ד16:00-14:00401 וובמטלה
ב'0627402901פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטיםפרופ' איה מלצר-אשר
ב10:00-08:00102 וובמטלה
ב'0627405201נושאים מתקדמים בתחבירפרופ' טל סילוני
ג14:00-12:00103 וובמטלה
ב'0627406901חישוב פונולוגי ב: שפות פורמליות ולמידהד"ר עזר ראסין
ב18:00-16:00102 וובמטלה
ב'0627406901חישוב פונולוגי ב: שפות פורמליות ולמידהד"ר עזר ראסין
ה14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
ב'0627407701נוירובלשנות: שפה ומוחד"ר עינת שיטרית
ב14:00-12:00101 וובמטלה
ב'0627409301סמינר בפרגמטיקה ניסוייתד"ר עינת שיטרית
ד18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
ב'0627409501סמינר למידהפרופ' רוני קציר
ג12:00-10:00101 וובמטלה
ב'0627409501סמינר למידהפרופ' רוני קציר
ה12:00-10:00101 וובמטלה
ב'0627415001דמיון מבני ותפיסתיד"ר אוון גרי כהן
ד12:00-10:00301 וובמטלה
קורסי מגוון
•לתלמידים שהחלו את לימודיהם בשנת תש"פ
•לא ניתן ללמוד קורסי מגוון בחוגי הלימוד אותם לומד התלמיד
סמסטר א
א'0612100701מבוא למקרא א'פרופ' יונתן בן דב
א14:00-12:00280 גילמןמטלה
א'0614140201העברית ממעוף הציפורד"ר עמנואל מסטיי
ב20:00-18:00זום -מטלה
א'0614140301קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
ד14:00-12:00זום -מטלה
א'0614243401סמנטיקהד"ר ורד סיידון
ג18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
א'0616100501מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הבינייםד"ר עומר מיכאליס
ג16:00-14:00282 גילמןמטלה
א'0618101801Introduction to Moral Philosophyד"ר יאיר לוי
ב18:00-16:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0618104101מבוא לפילוסופיה של המדעד"ר אורי בלקינד
ב16:00-14:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
א'0662145001מבוא לרטוריקהד"ר ננה אריאל
א14:00-12:00326 גילמןמטלה
א'0668140001צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנועד"ר עילי ראונר
ה16:00-14:00326 גילמןמטלה
א'0671104501מבוא לתרבות מצרים הפרעוניתד"ר דבורה סוויני
ד14:00-12:00220 גילמןמטלה
א'0672110201מבוא לספרות יווניתד"ר טדי פסברג
א14:00-12:00278 גילמןמטלה
א'0672120201מבוא לספרות רומיתד"ר טדי פסברג
ד14:00-12:00278 גילמןמטלה
א'0672152201שער לעולם העתיק: מקורות ומתודולוגיהפרופ' אורי יפתח
ד12:00-10:00278 גילמןמטלה
א'0677115101תולדות השואה - קורס מקווןפרופ' חוי דרייפוס
ב20:00-18:00זום -מטלה
סמסטר ב
ב'0612170601נוסחים ותרגומים של המקראפרופ' יונתן בן דב
א16:00-14:00001 רוזנברגמטלה
ב'0614140302קריאה בטקסטים: מלשון המקרא עד לשון התנאיםגב' עינב פלק
ד14:00-12:00102 רוזנברגמטלה
ב'0621122201The View from the Periphery: Life in the Provinces of the Roפרופ' יונתן פרייס
ג16:00-14:00282 גילמןמטלה
ב'0622100101מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישהפרופ' מאיר ליטבק
ה14:00-12:00144 (אולם אתינגר) גילמןמטלה
ב'0662175701חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשהד"ר איתי שניר
ב18:00-16:00326 גילמןמטלה
ב'0662310301שיח דיגיטליד"ר וייסמן כרמל
א20:00-18:00 מטלה
ב'0671255801איך ילדים יודעים? תהליכי למידה בתקופת האבןגב' אלה אסף
ג10:00-08:00 מטלה
ב'0672155701אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומאד"ר עידו יזרעלוביץ
ה12:00-10:00280 גילמןמטלה
ב'0677122901The Jews in Americaד"ר סקוט אורי
ד20:00-18:00זום -מטלה
ב'0680100001לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת *פרופ' איריס מילנר
ג12:00-10:00326 גילמןמטלה
$תואר שני
סמסטר א+ב
א'0627324001רכישה טיפוסית וא-טיפוסית של פסוקיות זיקהד"ר אירנה בוטוויניק
א12:00-10:00105 וובמטלה
ב'0627324001רכישה טיפוסית וא-טיפוסית של פסוקיות זיקהד"ר אירנה בוטוויניק
א14:00-12:00105 וובמטלה
א'0627405601סמינר רכישת הערבית והעבריתפרופ' אותי בת-אל
ד14:00-12:00401 וובמטלה
ב'0627405601סמינר רכישת הערבית והעבריתפרופ' אותי בת-אל
ד14:00-12:00401 וובמטלה
א'0627406401בלשנות של שפות קהילה: פונולוגיה ומורפולוגיהפרופ' אותי בת-אל
ב14:00-12:00401 וובמטלה
ב'0627406401בלשנות של שפות קהילה: פונולוגיה ומורפולוגיהפרופ' אותי בת-אל
ג16:00-14:00401 וובמטלה
א'0627407501סוגיות נבחרות בפסיכובלשנות ובנוירובלשנותד"ר עינת שיטרית
ה14:00-12:00401 וובמטלה
ב'0627407501סוגיות נבחרות בפסיכובלשנות ובנוירובלשנותד"ר עינת שיטרית
ה14:00-12:00401 וובמטלה
א'0627409701סמינר התאם ומנגנוני זיכרון בעיבוד משפטיםפרופ' איה מלצר-אשר
א14:00-12:00401 וובמטלה
ב'0627409701סמינר התאם ומנגנוני זיכרון בעיבוד משפטיםפרופ' איה מלצר-אשר
א12:00-10:00401 וובמטלה
א'0627410101סדנה בפונולוגיה ניסוייתד"ר אוון גרי כהן
ג12:00-10:00401 וובמטלה
ב'0627410101סדנה בפונולוגיה ניסוייתד"ר אוון גרי כהן
ג12:00-10:00401 וובמטלה
א'0627442101סמינר מחקרי בפונולוגיהפרופ' אותי בת-אל
ב16:00-14:00401 וובמטלה
ב'0627442101סמינר מחקרי בפונולוגיהפרופ' אותי בת-אל
ב16:00-14:00401 וובמטלה
אב0627414301קולוקוויום מחקריד"ר אוון גרי כהן
ה18:00-16:00103 וובמטלה
•התכנסות לאחר קולוקוויום בשעה 18-20
סמסטר א'
א'0627324101ממשק הפונולוגיה והמורפולוגיהד"ר עזר ראסין
א14:00-12:00105 וובמטלה
א'0627324101ממשק הפונולוגיה והמורפולוגיהד"ר עזר ראסין
ג14:00-12:00105 וובמטלה
א'0627402801פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסוייםפרופ' איה מלצר-אשר
א10:00-08:00103 וובמטלה
א'0627402801פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסוייםמר חזי שבנוב
ד14:00-12:00103 וובמטלה
א'0627406701חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכיטקטורה פונולוגיתד"ר עזר ראסין
א18:00-16:00105 וובמטלה
א'0627406701חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכטיקטורה פונולוגיתד"ר עזר ראסין
ג18:00-16:00105 וובמטלה
א'0627406702תרגיל חישוב פונולוגי א': הכללות סמויות וארכיטקטורה פונולוגיתמר בנימין פליקשטיין
ה10:00-08:00105 וובמטלה
א'0627407201רכישת שפה: גישות פסיכובלשניותד"ר עינת שיטרית
א16:00-14:00102 וובמטלה
א'0627407201רכישת שפה: גישות פסיכובלשניותד"ר עינת שיטרית
ד18:00-16:00102 וובמטלה
א'0627407401סדנה בנוירובלשנותד"ר עינת שיטרית
ה16:00-14:00101 וובמטלה
א'0627409001בלשנות חישובית מתקדמיםפרופ' רוני קציר
ג12:00-10:00102 וובמטלה
א'0627409001בלשנות חישובית מתקדמיםפרופ' רוני קציר
ה12:00-10:00102 וובמטלה
א'0627409002תרגיל בלשנות חישובית מתקדמיםגב' עדי באער מדרנו
ג16:00-14:00105 וובמטלה
א'0627419101סמינר עיבודפרופ' רוני קציר
ג16:00-14:00401 וובמטלה
א'0627419101סמינר עיבודפרופ' רוני קציר
ה16:00-14:00401 וובמטלה
סמסטר ב'
ב'0627315301Aspectual and Perspective Operators and the Semantics of Verפרופ' אלפרד לנדמן
א18:00-14:00401 וובמטלה
ב'0627400101Advanced Semanticsפרופ' אלפרד לנדמן
ב16:00-14:00103 וובמטלה
ב'0627400101Advanced Semanticsפרופ' אלפרד לנדמן
ד16:00-14:00401 וובמטלה
ב'0627402901פסיכובלשנות: מבוא לתיאוריות של עיבוד משפטיםפרופ' איה מלצר-אשר
ב10:00-08:00102 וובמטלה
ב'0627405201נושאים מתקדמים בתחבירפרופ' טל סילוני
ג14:00-12:00103 וובמטלה
ב'0627406901חישוב פונולוגי ב: שפות פורמליות ולמידהד"ר עזר ראסין
ב18:00-16:00102 וובמטלה
ב'0627406901חישוב פונולוגי ב: שפות פורמליות ולמידהד"ר עזר ראסין
ה14:00-12:00205 רוזנברגמטלה
ב'0627407701נוירובלשנות: שפה ומוחד"ר עינת שיטרית
ב14:00-12:00101 וובמטלה
ב'0627409301סמינר בפרגמטיקה ניסוייתד"ר עינת שיטרית
ד18:00-16:00106 רוזנברגמטלה
ב'0627409501סמינר למידהפרופ' רוני קציר
ג12:00-10:00101 וובמטלה
ב'0627409501סמינר למידהפרופ' רוני קציר
ה12:00-10:00101 וובמטלה
ב'0627415001דמיון מבני ותפיסתיד"ר אוון גרי כהן
ד12:00-10:00301 וובמטלה